asistent medical generalist cu studii postliceale


Primăria Comunei Berislăvești, judeţul Vâlcea
Expiră in 2023-10-02


Anunt


În conformitate cu prevederile H.G.1336/2022 privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Primăria Comunei Berislăvești organizează, concurs de recrutare în vederea ocupării:
– 1 post contractual, vacant pe perioadă determinată, trei ani, normă întreagă – asistent medical generalist cu studii postliceale,
la cabinetul medical din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit, Școla Gimnazială, Comuna Berislăvești.
Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, la sediul Primăriei Comunei Berislăvești:
1. Selecția dosarelor;
2. Proba scrisă în data de 10.10.2023, ora 10.00;
3. Proba interviu se susține într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise
CALENDARUL DESFAȘURĂRII CONCURSULUI
Activitate Data Ora
data publicării anunțului 19 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 2 octombrie 2023 13.00
selectia dosarelor 3 octombrie 2023 14.30
afișarea selecției dosarelor 3 octombrie 2023 15.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 4 octombrie 2023 15.00
afișarea rezultatelor la contestații 4 octombrie 2023 16.00
proba scrisă 10 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 10 octombrie 2023 15.00
termen limită contestații la proba scrisă 11 octombrie 2023 15.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 11 octombrie 2023 15.30
interviul 12 octombrie 2023 10.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 12 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 13 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 13 octombrie 2023 15.00
afișarea REZULTAT FINAL 13 octombrie 2023 15.30

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv în perioada de 19.09.2023 până la 02.10.2023 şi trebuie să conţină toate documentele prevăzute la art. 35 din H.G. nr.1336/2022.

Conditii specifice:
Condiţii specifice de participare la concurs asistent medical generalist:
• Diplomă de școală postliceală sanitară sau echivalentă sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul sudiilor postliceale sanitare, specialitatea medicină generală.
o Certificat de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti,
Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (OAMGMAMR), însoțit de aviz și copie a asigurării de malpraxis în termen de valabilitate și adeverință de înscriere la concurs eliberate de OAMGMAMR conform HG nr. 35/2015.
Informații suplimentare se pot obține la Primăria Comunei Berislăvești, cu sediul în sat Stoeneşti, str. Principală, nr. 30, Comuna Berislăveşti, judeţul Vâlcea, cod fiscal 2541649, telefon 0250 753077, e-mail : primariaberislavesti @yahoo.com.