ASISTENT MEDICAL GENERALIST (18 Posturi)


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu
Expiră azi


Anunt


Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unor funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: ONCOLOGIE MEDICALA
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: ORTOPEDIE TRAUMATOLOGIE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: O.R.L.
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: MEDICINA INTERNA I
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: OBSTETRICA GINECOLOGIE II
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: BOLI INFECTIOASE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: OFTALMOLOGIE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 4 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
SECTIE: DERMATOVENEROLOGIE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 2 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT: ATI-CHIRURGIE PLASTICA SI NEUROLOGIE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: ASISTENT MEDICAL GENERALIST
NUMĂRUL POSTURILOR: 3 posturi vacante
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
LABORATOR: RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore/zi; 30 de ore pe saptamana
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: superioare, studii de scurtă durată sau postliceale în asistență medicală generală (și diplomă de bacalaureat)
-deținător certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România și adeverință participare concurs emisă de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România
-Vechimea în muncă: fără vechime în muncă
-Vechime în domeniul specialitatii: fără vechime în domeniul studiilor

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUȚIEI:

1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, cu sediul în Sibiu, Bulevardul Corneliu Coposu, număr 2-4, judeţul Sibiu. 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 03.10.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 10.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 13.10.2023, ora 10.00
11. Susţinerea probei practice 16.10.2023, ora 11.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 17.10.2023, ora 10.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 18.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.10.2023, ora 14.00
15. Susţinerea interviului 19.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 20.10.2023, ora 10.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 23.10.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 23.10.2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 24.10.2023, ora 14.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0269.215.050, la adresa de e-mail: secretariat@scjus.ro și pe website: www scjus.ro, persoană de contact: Dorina Trancota, având funcția de referent de specialitate.