Asistent medical fizioterapie și asistent medical generalist


direcția de asistență socială baia mare
Anuntul a expirat


Anunt


Direcția de Asistenţă Socială Baia Mare, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată (8 ore/zi), în data de 02.10.2023, ora 9:00 a posturilor vacante de:

• 1 post Asistent medical fizioterapie – Serviciul Social Vârstnici – Birou Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

• 1 post Asistent medical generalist – Serviciul Social Vârstnici – Birou Îngrijiri la Domiciliu Persoane Vârstnice

Pentru participarea la concurs candidații trebuie să îndeplinească:
Condiții generale prevăzute de art. 15 din H.G 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Condiţii specifice prevăzute la art. 542, alin. (1), lit. a-g și alin (2) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare

Condiții specific de participare la concurs pentru postul de Asistent medical fizioterapie:
– studii postliceale dovedite cu diplomă de asistent medical balneofiziokinetoterapie și recuperare medicală
– minim 6 luni vechime în specialitate
– examen de promovare în grad;
– certificat de membru OAMGMAMR avizat pe anul 2023

Condiții specific de participare la concurs pentru postul de Asistent medical generalist:
– studii postliceale dovedite cu diplomă de asistent medical generalist, asistent medical medicină generală
– minim 6 luni vechime în specialitate
– examen de promovare în grad;
– certificat de membru OAMGMAMR avizat pe anul 2023

Probele stabilite pentru concurs sunt proba scrisă și interviul

Data, ora, și locul desfășurării concursului:
Proba scrisă – 02.10.2023, ora 09:00 la Centrul Social Multifuncțional Rivulus Pueris, str. I.Slavici, nr. 1B
Interviul se anunță odată cu afișarea rezultatelor probei scrise (maximum 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise).
Selecția dosarelor de înscriere, se face în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.

Termenul de depunere a dosarelor de înscriere: Candidații vor depune dosarele de concurs la sediul Direcției de Asistență, str. Dacia nr. 1, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului 11.09.2023 până la data de 22.09.2023 ora 14:00
Relații suplimentare despre se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din sediul DAS, str. Dacia nr. 1, telefon 0262/211949 (persoană de contact Barbur Paulet) și de pe site-ul Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro –secțiunea anunțuri și comunicate.