Asistent Medical Comunitar, post vacant, pe perioadă nedeterminată;


Primăria Mădulari, Comuna Mădulari, județul Vâlcea
Anuntul a expirat


Anunt


asistent medical comunitar, post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii postliceale sanitare sau învățământ universitar de lungă sau scurtă durată de asitență medicală;
2. Certificat de membru și adeverință pentru participarea la concurs, eliberate de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Vâlcea, valabilă la data probei scrise;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): Mediu;
4. Vechime – minim 6 luni in domeniu.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 20.09 20023, ora 14:00, la sediul instituţiei;
– data selecţia dosarelor: 22.09.2023, ora 08:00 – 10:00;
– afișarea rezultatelor la selectia dosarelor 25.09.2023;
– termen contestare selectie dosare 26.09.2023;
– afisare rezultate la solutionarea contestatiilor selectiei dosarelor 27.09.2023.
– proba scrisă în data de 28.09. 2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023 ora 15:00;
– termen contestare a probei de concurs 29.09.2023;
– afisare rezultate la solutionarea contestatiilor 29.09.2023;
– proba interviu în data de 02.10.2023,ora 09.30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 02.10.2023, ora 15:00;
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023.
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
– se pot depune contestaţii până în data de: 03.10.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 04.10.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Primăria Mădulari, cu sediul în Comuna Mădulari, strada Centru Mădulari nr. 5, județul Vâlcea, Compartimentul Asistență Socială, tel.0250764116 / 0723 375 239, persoana de contact Bonciu Mariana, email: madulari@vl.e-adm.ro