Asistent medical comunitar DEBUTANT


PRIMĂRIA COMUNA ŞAG, JUDEŢ TIMIŞ
Anuntul a expirat


Anunt


Primăria Comuna Șag, județul Timiş, organizează în data de 27.09.2023-29.09.2023 concurs pentru ocuparea unei funcții contractuale de execuție, vacante, de Asistent medical comunitar, grad profesional Debutant în cadrul Compartimentului Asistenţă Socială, respectiv:

DENUMIREA POSTULUI: Asistent medical comunitar debutant
NIVELUL POSTULUI: funcţie contractuală de execuție
COMPARTIMENT : Asistenţă Socială
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată
Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea prin concurs a funcției de natură contractuală vacantă de asistent medical comunitar, grad profesional debutant – Compartiment Asistență Socială, conform art.17 alin.4) din H.G. nr.324/2019 și art.12 lit.d) din O.U.G. nr.144/2008, în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt :

Pentru Asistent Medical Comunitar Debutant, Compartiment Asistenţă Socială:

– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă sau studii postliceale în domeniul medical;
– nu se solicită vechime ȋn specialitatea studiilor;
– Cunoașterea / familiaritatea cu problemele socio-medicale ale comunei;
– Experiența în domeniul asistenței medicale comunitare constituie un avantaj;
– Cunoștințe de operare a calculatorului, în special pachetul Office (Word si Excel) și navigare internet, se vor testa în cadrul probei practice suplimenatre;
– Domiciliul în localitate constituie un avantaj.

CALENDAR CONCURS

Nr. crt. Etape de concurs Data/perioada HG 1336/2022
1. Publicarea anunțului 06.09.2023 posturi.gov.ro, la sediul instituției Primăria Șag.
2. Depunerea dosarelor 06.09.2023–19.09.2023 interval orar
9.00-14.00 la sediul Primăriei Comuna Şag Art.34
3. Selecția dosarelor 20.09.2023-22.09.2023 Art.36(1)
4. Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 22.09.2023, ora 10.00 Art.37(1)
5. Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor, soluționarea contestațiilor 22.09.2023, ora 10.00-12.00 Art.53
6. Afișarea rezultatelor după contestații 22.09.2023, ora 13.00 Art.54(1)
7. Proba scrisă 27.09.2023, ora 10.00 Art.38
8. Afișarea rezultatelor la proba scrisă 27.09.2023, ora 14.00 Art.47(3)
9. Depunerea contestațiilor la proba scrisă 27.09. 2023, între orele 14.00 – 15.00 Art.53
10. Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor după contestații 27.09. 2023, între orele 15.00 – 16.00 Art.54(3)
Punctajul minim este de 50 puncte pentru a participa la următoarele probe
11. Proba suplimentară practică de operare pe calculator 29.09.2023 ora 10:00 Art. 39
12. Interviu 29.09.2023, ora 12:00 Art.41
13. Afișarea rezultatelor la interviu 29.09.2023, ora 14.00 Art.47(3)
14. Depunerea contestațiilor după interviu 29.09.2023, între orele 14.00 – 15.00 Art.53
15. Soluționarea contestațiilor, afișarea rezultatelor după interviu 29.09.2023, ora 15.00-16.00 Art.54(3)
16. Afișarea rezultatelor finale 29.09.2023, ora 16.00 Art.47(7)
Nepromovarea unei probe atrage după sine eliminarea din concurs

Dosarele de concurs se depun la Primăria Comuna Şag, jud. Timiș, str. a. II-a, nr. 49, tel.0256394368 , e-mail: primaria.sag@cjtimis.ro, persoana de contact: Inspector principal – Jicoane Larisa – Alina.