asistent medical comunitar


Direcția de Asistență Socială Brașov
Anuntul a expirat


Anunt


ASISTENT MEDICAL COMUNITAR LA CENTRUL DE SERVICII COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COPII

Calendarul procedurii de selecție
Procedura de selecție se va desfășura conform următorului calendar:
a. 26.09.2023, ora 16: termenul limită de depunere a candidaturilor, în format fizic la DAS Braşov, str. Panselelor nr.23, sau electronic la adresa de email dasbv@dasbv.ro;
b. 27.09.2023, termenul limită de publicare a rezultatelor verificării administrative a dosarelor, pe site-ul www.dasbv.ro al DAS Brașov, la rubrica Informaţii publice/Anunţuri/Concursuri.
c. 28.09.2023: termenul limită pentru depunerea după caz a contestațiilor la rezultatele etapei de verificare administrativă a dosarelor, la adresa de email dasbv@dasbv.ro, sau la sediul DAS Braşov, str. Panselelor nr.23;
d. 29.09.2023: publicarea rezultatelor soluționării contestațiilor la etapa de verificare administrativă a dosarelor, pe site-ul www.dasbv.ro, la secțiunea Informaţii publice/Anunţuri /Concursuri şi la sediul DAS Braşov, str. Panselelor nr.23;
e. 02.10.2023, ora 11.00: etapa evaluării prin proba unică-interviu, la sediul DAS Braşov, str. Panselelor nr.23,
f. 03.10.2023: publicarea cel târziu a rezultatelor evaluării prin interviu, pe site-ul www.dasbv.ro, la secțiunea Informaţii publice/Anunţuri/Concursuri şi la sediul DAS Braşov, str. Panselelor nr.23;
g. 04.10.2023, ora 11.00: termenul limită pentru depunerea după caz a contestațiilor la rezultatele selecției prin interviu, la adresa de email dasbv@dasbv.ro, sau la sediul DAS Braşov, str. Panselelor nr.23;
h. 05.10.2023: publicarea cel târziu a modului de soluționare a contestațiilor şi a rezultatelor finale ale selecției, pe site-ul www.dasbv.ro, la secțiunea Informaţii publice/Anunţuri/Concursuri şi la sediul DAS Braşov, str. Panselelor nr.23.
Dosarele de candidatură se depun în format electronic, la adresa de email dasbv@dasbv.ro sau în format fizic, la sediul DAS Braşov, str. Panselelor nr.23.
În cazul în care documentele care formează dosarul de candidatură au fost depuse prin poștă electronică, candidații au obligația de a le transmite și în original, direct la DAS Braşov sau prin poștă, la adresa indicată mai sus, până la finalizarea procedurii de selecție.
Informații privind derularea selecției pot fi furnizate la numerele de telefon 0368-469995 int.857, sau 0727-760919.