Asistent medical comunitar


Primăria Comunei Poroschia, judetul Teleorman
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Primăria comunei Poroschia, cu sediul in Poroschia, judetul Teleorman, anunță organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea postului vacant de execuție de natură contractuală, pe perioada nedeterminată, din cadrul Compartimentului Asistent medical comunitar, în baza HOTĂRÂRII nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, si prevederilor art.IV, alin. (1), lit. B si alin. (2), lit.a, din OUG, nr. 34/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.
– 1 post vacant de asistent medical comunitar – principal, cu normă întreagă, respectiv 8 ore/zi – 40h/săptămână.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Primăriei comunei Poroschia, județul Teleorman, Compartiment Resurse Umane, iar acesta trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.35 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Condiţiile generale de participare la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, conform prevederilor art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022
Condiţii specifice de participare la concurs:
– diplomă/ adeverință de absolvire Școala postliceala în specialitate sau învățământ universitar în specializarea ,, asistență medicală”
– certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz si adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
-vechime in specialitatea studiilor necesara minim 5 ani
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
• Dosarele de concurs se depun în perioada 18.09 -29.09 2023 la sediul Primăriei comunei Poroschia
• selecția dosarelor de înscriere : 03.10.2023 – art.36 alin.1
• termenul de afișare la selecția dosarelor: 04.10.2023, ora 15:00 cu mențiunea ,, admis” sau
,, respins”, însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Primăriei Poroschia si pe pagina de internet a acesteia.
• proba scrisă- 10.10.2023- ora 10,00 – la sediul Primăriei Poroschia , jud. Teleorman
• Afișarea rezultatului la proba scrisă 10.10.2023 până la ora 15.30.
• Depunerea contestațiilor la proba scrisă 11.10.2023 interval orar 08.00 – 12.00
• Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la proba scrisă 11.10.2023 interval orar 14.00 – 15.30.
• Interviul se va susține la data 12.10.2023 ora 10.00, la sediul instituţiei, din comuna Poroschia, , județul Teleorman.
• Afișarea rezultatelor la interviu 12.10.2023 până la ora 15.30.
• Depunerea contestațiilor la interviu 13.10.2023 interval orar 08.00 – 12.00.
• Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la interviu 13.10.2023 interval orar 13.00 – 14.30.
• Afișarea rezultatelor finale la sediul primariei comunei Poroschia si pe pagina de internet la data 13.10.2023, prin specificarea mențiunii ,, admis” sau ,, respins”
Relaţii suplimentare privind bibliografia și actele necesare înscrierii la concurs, se pot obtine la sediul Primăriei comunei Poroschia, la adresa Poroschia judetul Teleorman la Compartimentul de Resurse Umane, persoană de contact : inspector- Serban Daniela Mihaela Compartiment resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Poroschia, judetul Teleorman – telefon: 0247318787, email: primariaporoschia@yahoo.com