Asistent medical comunitar


PRIMĂRIA COMUNEI Pădina
Expiră azi


Anunt


– 1 post vacant de asistent medical comunitar , PL cu normă întreagă, respectiv 8 ore/zi – 40h/săptămână.
Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs la sediul Primăriei comunei Pădina, județul Mehedinți, Compartiment Resurse Umane și Funcții Publice, iar acesta trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.35 din Hotărârea nr.1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.
Condiţiile generale de participare la concurs pentru ocuparea funcției contractuale de execuție, conform prevederilor art. 15 din H.G. 1336/28.10.2022
Condiţii specifice de participare la concurs:
– diplomă/ adeverință de absolvire Școala postliceala;
– certificat de membru OAMGMAMR insotit de aviz si adeverinta de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
-vechime in specialitatea studiilor necesara minim 6 luni
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
• Dosarele de concurs se depun în perioada 13.09 -26.09 2023 la sediul Primăriei comunei Pădina
• selecția dosarelor de înscriere : 28.09.2023 – art.36 alin.1
• termenul de afișare la selecția dosarelor: 29.09.2023, ora 15:00 cu mențiunea ,, admis” sau
,, respins” , însoțită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Primăriei Pădina si pe pagina de internet a acesteia.
• proba scrisă- 06.10.2023- ora 10,00 – la sediul Primăriei Pădina , jud. Mehedinți
• Afișarea rezultatului la proba scrisă 06.10.2023 până la ora 15.30.
• Depunerea contestațiilor la proba scrisă 09.10.2023 interval orar 08.00 – 12.00
• Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la proba scrisă 09.10.2023 interval orar 14.00 – 15.30.
• Interviul se va susține la data 10.10.2023 ora 10.00, la sediul instituţiei, din comuna Pădina, , județul Mehedinți.
• Afișarea rezultatelor la interviu 10.10.2023 până la ora 15.30.
• Depunerea contestațiilor la interviu 11.10.2023 interval orar 08.00 – 12.00.
• Soluționarea contestațiilor și comunicarea rezultatelor la interviu 11.10.2023 interval orar 13.00 – 14.30.
• Afișarea rezultatelor finale la sediul primariei comunei Pădina si pe pagina de internet la data 12.10.2023, prin specificarea mențiunii ,, admis” sau ,, respins”
Relaţii suplimentare privind bibliografia și actele necesare înscrierii la concurs, se pot obtine la sediul Primăriei comunei Padina, la adresa Padina Mare judetul Mehedinti la Compartimentul de Resurse Umane si Functii Publice, persoană de contact : inspector- Vatasoiu Irina-Cosmina Compartiment resurse umane si functii publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Padina, judetul Mehedinti – telefon/fax: 0252356750, email: primariapadina@pejmh.ro.