asistent medical


unitatea de asistenta medico sociala sibiu
Expiră azi


Anunt


ANUNŢ CONCURS ASISTENT MEDICAL

Unitatea de Asistență Medico Socială Sibiu, Județul Sibiu organizează concurs de recrutare pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de execuție vacante de asistent medical (1 post)
Pentru participarea la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii specifice:
– studii medii postliceale absolvite în specialitatea asistenţă medicală generală
– certificat de membru în Ordinul Asistenților Medicali Generaliști;
– avizul anual pentru autorizarea exercitării profesei emis de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști;
– adeverință privind onorabilitatea și moralitatea profesională eliberată de Ordinul Asistenților Medicali Generaliști;

Concursul se va desfăşura la sediul Unității de Asistență Medico Socială Sibiu, menţionat mai sus, conform calendarului următor:

• 29 septembrie 2023, ora 15:00 – termen limită pentru depunerea dosarelor;
• 02 octombrie 2023, ora 10:00 – selecţia dosarelor;
• 02 octombrie 2023, ora 15:00 – afişarea rezultatelor la selecţia dosarelor;
• 03 octombrie 2023, ora 15:00 – termen limită pentru depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor;
• 04 octombrie 2023, ora 10:00 – soluţionare contestaţii selecţie dosare;
• 04 octombrie 2023, ora 15:00 – afişare rezultate contestaţii selecţie dosare;
• 05octombrie 2023, ora 10:00 – proba scrisă;
• 05octombrie 2023, ora 15:00 – afişarea rezultatelor la proba scrisă;
• 06octombrie 2023, ora 15:00 – termen limită pentru depunerea contestaţiilor la proba scrisă;
• 09octombrie 2023, ora 10:00 – soluţionare contestaţii la proba scrisă
• 09octombrie 2023, ora 15:00 – afişare rezultate contestaţii la proba scrisă;
• 10octombrie 2023, ora 10:00 – proba interviului;
• 10octombrie 2023, ora 15:00 – afişare rezultate la proba interviului;
• 11octombrie 2023, ora 15:00 – termen limită pentru depunerea contestaţiilor la proba interviului;
• 12octombrie 2023, ora 10:00 – soluţionare contestaţii la proba interviului
• 12octombrie 2023, ora 15:00 – afişare rezultate contestaţii la proba interviului;
• 13octombrie 2023, ora 15:00 – afişare rezultate finale concurs;

Bibliografia:

• Corneliu Borundel – Medicina internă pentru cadre medii, Editura Bucureşti 2006;
• Carol Mozes – Tehnica îngrijirii bolnavului, Ediţia a VI a;
• Lucreţia Titircă
– Urgenţele medico – chirurgicale, Editura Bucureşti 2006;
– Îngrijiri speciale acordate pacienţilor de către asistenţii medicali – Editura Viaţa Medicală Românească 2009;
– Ghid de nursing cu tehnici de evaluare şi îngrijiri corespunzătoare nevoilor fundamentale – Editura Viaţa Medicală Românească 2003;
• Ordinul MS nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare;
• Legea nr. 46/2003 – drepturile pacientului;

Tematica:

• Precauţiunile standard – măsuri minime obligatorii pentru prevenirea şi limitarea infecțiilor asociate;
• Nevoile pacienţilor:
– Administrarea medicamentelor;
– Urgenţele aparatului respirator;
– Urgenţele cardio-vasculare;
– Urgenţele abdominale, renale;
– Toxinfecţiile alimentare;
• Tehnici de îngrijire speciale;
• Tehnici de îngrijire a bolnavului;
• Medicină internă;

Relaţii suplimentare se pot solicita la sediul instituţiei, persoană de contact– Erdei Anca tel/fax: 0269-211364, sau pe e-mail: camin_spital_sibiu@yahoo.com.