ASISTENT MEDIC AL GENERALIST


spitalul clinic de psihiatrie prof.dr.alexandru obregia
Anuntul a expirat


Anunt


SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE “PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA” organizează concurs, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:
– 1 (unu) post Asistent medical generalist debutant, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, fără vechime în specialitatea studiilor, Secția Clinică Neurologie Pediatrică- Compartiment recuperare neuropsihomotorie
– 1 (unu) post Asistent medical generalist debutant, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii superioare, fără vechime în specialitatea studiilor, Secția Clinică Psihiatrie IV
– 1 (unu) post Asistent medical generalist debutant, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, fără vechime în specialitatea studiilor, Secția Clinică Psihiatrie Pediatrică
– 1 (unu) post Asistent medical generalist, perioadă nedeterminată, normă întreagă studii postliceale, minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor, Cabinet ortopedie traumatologie-Ambulatoriul Integrat
– 1 (unu) post Asistent medical generalist, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor, Secția Clinică Psihiatrie I
– 1 post (unu) Asistent medical generalist, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor, Secția Clinică Psihiatrie IV
– 2 (doua) posturi Asistent medical generalist EEG, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor, Secția Clinică Neurologie Pediatrică
– 1 (unu) post Asistent medical generalist, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, minim 6 luni vechime în specialitatea studiilor, Secția Psihiatrie XII
– 1 (unu) post Asistent medical generalist principal, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, 5 ani vechime în specialitate, Secția Clinică Psihiatrie VI
– 1 (unu) post Asistent medical generalist principal, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii postliceale, 5 ani vechime în specialitate, Secția Clinică Psihiatrie IX
– 1 (unu) post Asistent medical generalist principal, perioadă nedeterminată, normă întreagă, studii superioare, 5 ani vechime în specialitate, Secția Psihiatrie X
CONDIȚIILE SPECIFICE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS
PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (STUDII SUPERIOARE)
 diplomă de licență în specialitatea asistență medicală;
 diplomă de bacalaureat;
 certificat de membru OAMGMAMR și adeverință de înscriere la concurs eliberată de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
 fără vechime în specialitate

PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST DEBUTANT (STUDII POSTLICEALE)
 diplomă de scoală sanitară postliceală;
 diplomă de bacalaureat;
 certificat de membru OAMGMAMR si adeverintă de înscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
 fără vechime în specialitate

PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST (STUDII POSTLICEALE):
 diplomă de scoală sanitară postliceală;
 diplomă de bacalaureat;
 certificat de membru OAMGMAMR si adeverintă de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
 6 luni vechime în specialitate.

PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (STUDII POSTLICEALE):
 diplomă de scoală sanitară postliceală;
 diplomă de bacalaureat;
 certificat de membru OAMGMAMR si adeverintă de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotararii 35/2015 a OAMGMAMR
 5 ani vechime în specialitate.

PENTRU POSTURILE DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST PRINCIPAL (STUDII SUPERIOARE):
 diplomă de licență în specialitatea asistență medicală;
 diplomă de bacalaureat;
 certificat de membru OAMGMAMR si adeverintă de inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR conform Hotărarii 35/2015 a OAMGMAMR
 5 ani vechime în specialitate.
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” în Șoseaua berceni nr.10 Sector 4 București, astfel: proba scrisă în data de 02.10.2023, începând cu ora 08.00 iar proba interviu în data de 06.10.2023, începand ora 08.00.
În funcție de numarul candidaților înscriși, ora și sala de desfăşurare a concursurilor (proba scrisă şi proba interviu) vor fi anunţate pe site-ul www.spital-obregia.ro .
Dosarele de înscriere se depun la sediul Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, Serviciul Resurse Umane în perioada 11.09.2023-22.09.2023 între orele 09.00–15.00.
Dosarul de concurs se va depune la Serviciul RUNOS, informații suplimentare se obțin la Tel. 0770.433.540 sau e-mail runos@spital-obregia.ro .