Asistent de cercetare ½ n


Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, județul Suceava
Anuntul a expirat


Anunt
Bibliografie si tematica

Universitatea ,,Ştefan cel Mare” din Suceava scoate la concurs în cadrul Centrului Cloud-USV, pe perioadă determinată de 1 an cu posibilitatea de prelungire până la 3 ani, cu jumătate de normă,  următorului post temporar vacant:

 • Asistent de cercetare ½ n – 1 post
 • Condiţii specifice pentru ocuparea postului:

– Doctorand sau doctor în domeniul Inginerie electronică și telecomunicații;

-Standardele minimale pentru ocuparea prin concurs a unui post vacant de asistent de cercetare pe perioadă determinată conform Regulamentului R51 al Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava pentru Ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante sau temporar vacante pe perioadă determinată.

 

 • Dosarul de concurs va conţine obligatoriu:
 • formularul de înscriere la concurs – se găsește la Serviciul Resurse Umane, Corp F, cam. 210 si pe pagina web a instituției;
 • curriculum vitae;
 • copia actului de identitate/certificat căsătorie/ certificat naștere, etc. (se vor prezenta şi în original);
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor (se vor prezenta și în original);
 • copia carnetului de muncă / adeverințe care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor (se vor prezenta şi în original);
 • adeverinţă medicală în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii, care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 • declarație pe proprie răspundere că nu aveți antecedente penale sau cazier judiciar;

 

 • Dosarele de înscriere la concurs se depun în perioada 18.09.2022-22.09.2023, între orele 0900– 1200 la Serviciul Resurse Umane (SRU), corp F, camera 210.

 

Selecție dosare 25.09.2023, până la ora 16 Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
26.09.2023, până la ora 16 Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
27.09.2023, până la ora 16 Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/

 

 • Concursul, constând din probă scrisă (cunoştinţe teoretice conform bibliografiei) şi interviu, va avea loc în intervalul 10.2023-12.10.2023, astfel:

 

Proba de concurs Data Explicații
Proba scrisă 03.10.2023, ora 09, corp F, sala 218 Cunoştinţe teoretice conf. bibliografiei
04.10.2023, ora 16 Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
05.10.2023, până la ora 16 Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
06.10.2023, până la ora 16 Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Interviu 09.10.2023, ora 09, corp F, sala 218 Interviu
10.10.2023, ora 16 Afișare rezultate Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
11.10.2023, până la ora 16 Depunere contestații – SRU, corp F, sala 210
12.10.2023, până la ora 16 Afișare rezultate contestații Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
Rezultat finale 13.10.2023 până la ora 16 Afișare rezultat Avizier corp A și pagina web https://usv.ro/resurse/angajari/
 • Informații suplimentare la telefon 0230/ 216147, int. 413/412.
 • Bibliografia şi tematica de concurs sunt prevăzute în anexa prezentului anunţ.

Salariu de bază va fi diferențiat funcție de tranșe de vechime în muncă și va fi cuprins între 2.026 lei (tranșă vechime în muncă 0) și 2.515 lei (tranșă vechime în muncă 5).

Lasă un răspuns