Arhivar


Comuna tortoman
Anuntul a expirat


Anunt


Arhivar-1 post
Conditii speciale:1. Studii de specialitate: studii medii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
Data publicarii
13.09.2023
2.
Depunere dosare
14.09.2023-27.09.2023
3.
Afisare Selectie dosare
Max. 2 zile lucratoare de la ultima zi de depunere dosare
4.
Depunere contestatii
Max. 1 zi lucratoare de la
data afisarii selectiei
5.
Solutionare contestatii
O zi lucratoare de la exp.termen depunere contestatii
6.
Proba scrisa
04.10.2023, ora 13:00 la sediul Primariei Comunei Tortoman
7.
Afisare rez. Proba scrisa
Max 1 zi lucratoare de la
proba scrisa
8.
Contestatii proba scrisa
Max. o zi lucratoare de la
afisare rezultat
9.
Solutionare contestatii
Max.1 zi lucratoare de la exp.termen depunere contestatii
10.
Proba Interviu
06.10.2023, ora 13:00 la sediul Primariei Comunei Tortoman
11.
Afisare rezultat concurs
Max. 1 zi lucratoare de la
ultima proba
12.
Contestatii
Max. 1 zi lucrătoare. de la
data afisare rezultat
13.
Solutionare contestatii
Max.o zi lucrătoare de la exp.termen depunere contestatii
14.
Prezentare la post
În max.15 zile calendaristice de la afisare rezultat final