Antrenor categoria V


Unitatea Militară 01829 Bucureşti
Anuntul a expirat


Anunt


U.M. 01829 Bucureşti din Ministerul Apărării Naţionale organizează concurs/examen de încadrare a postului vacant de execuţie de antrenor categoria V, din cadrul complexului sportive Forțe Aeriene.

Condiţiile specifice necesare pentru ocuparea postului sunt:
1. sunt absolvenți de minim studii medii, cu diplomă de bacalaureat;
2. sunt antrenori categoria V, disciplina sportivă natație (cu carnetul vizat la zi de Federația Română de Natație și Pentatlon Modern);
3. nu sunt suspendați din activitatea sportivă;
4. îndeplinesc condițiile de studii, de vechime în specialitate, respectiv de experiență și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, prevăzute în ”Statutul antrenorului”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 343/2011;
5. au abilitate de comunicare, spirit de inițiativă și lucru în echipă, disponibilitate pentru desfășurarea de activități în program prelungit, rezistenți la stres;
6. nivelul de acces la informaţii clasificate este secret de serviciu, fiind necesar acordul scris al persoanei care doreşte să candideze privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în situaţia în care va fi declarată „admisă”;
7. responsabilitate, abilitatea de comunicare, spirit de observaţie, adaptare la schimbări, spirit de echipă, capacitate de autoperfecţionare, comportament profesional în cadrul instituţiei, loialitate faţă de instituţie.

Depunerea dosarelor de concurs: 11.09 – 22.09.2023.

Detalii suplimentare se pot obține la: Lt. DRAGOMIR Laura-Ioana tel. 1076/135.