analist programator, post vacant, pe perioadă nedeterminată, șofer microbuz școlar, post vacant


Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, Brănești, județul Ilfov
Expiră in 2023-10-03


Anunt


analist programator, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura liceu, numărul de posturi: 1 post ;
șofer microbuz școlar, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura liceu, numărul de posturi: 1 post ;

Condiţii specifice de participare la concurs :
1.Studii de specialitate -informatician: absolvirea, cu diplomă a unei instituții de învățămînt superior sau a unei unități de învățămînt preuniversitar de profil
-șofer microbuz școlar: absolvent liceu cu diplomă de bacalaureat, să dețină permis de conducere auto categoria D și atestat profesional de transport persoane.
2. Perfecționări (specializări):
-post informatician -Specializare Informatică
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
-post informatician ridicat
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu e cazul
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: receptiv, comunicativ.
8. Vechime
– minim 5 ani pentru postul de sofer ;
-minim 3 ani post informatician.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare): 03.10.2023 ora 12:00 la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 05.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei;

– proba scrisă în data de 11.10.2023 ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 12.10.2023
– proba practică în data de 11.10.2023 ora 12.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: 12.10.2023
– proba interviu în data de 11.10.2023, ora 14.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.10.2023
– afişarea rezultatelor finale: 17.10.2023
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 13.10.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 13.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor:16.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Liceul Tehnologic Cezar Nicolau, cu sediul în Brănești, strada I.C.Brătianu nr. 1B, județul Ilfov,compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0213501225, persoana de contact Marinela Culea, email: grupșcolaragricol_cezar_nicolau@yahoo.com