analist programator


Colegiul Național ,,Cantemir Vodă", București
Anuntul a expirat


Anunt


Colegiul Național Cantemir Vodă, cu sediul în strada Viitorului nr.60, sector 2, București, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G nr.1336/28.10.2023, respectand prevederile OUG nr.34/2023 după cum urmează:
Denumirea postului: analist programator, 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată
A.)
1. Nivelul postului: execuţie;
2. Denumirea postului: analist programator, 1 post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Gradul/Treapta profesional/profesională;
4. Structura postului:
5. Numărul de posturi: 1
Condiţii specifice de participare la concurs:
• Studii medii
• abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii
• abilitatea de a lucra independent si în echipă
• disponibilitate pentru program flexibil
• disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului
• vechime- nu necesită
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor : pana pe data de 27.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 28.09.2023, ora 10:00
– afisarea rezultatelor selectiei dosarelor : 28.09.2023, ora 15.30 la sediul instituţiei
– depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor – 29.09.2023, ora 10,00
– afisarea rezultatelor contestațiilor – 29.09.2023, ora 11:00
– proba scrisă în data de 04.10.2023, ora 10:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor la proba scrisa: 04.10.2023, ora 14:00
– depunerea eventualelor contestații – 05.10.2023, ora 10:00
– afișarea rezultatelor contestațiilor- 05.10.2023, ora 11:30
– proba interviu in data de 05.10.2023, ora 14.00
– afişarea rezultatelor de la proba interviu 05.10.2023, ora 15:00
– depunerea eventualelor contestații – 06.10.2023 ora 10,00
– afișarea rezultatelor contestațiilor- 06.10.2023, ora 11,30
– afişarea rezultatelor finale: 06.10.2023, ora 14.00