administrator, tr. i


DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ VOLUNTARI
Anuntul a expirat


Anunt


 1 post contractual de execuţie vacant – administrator, tr. I, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, pe perioadă nedeterminată din cadrul Compartimentului Financiar Contabil și Administrativ – Serviciul Financiar Contabil, Resurse Umane și Administrativ.
Condiţii specifice de participare la concurs:
 nivelul studiilor: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat sau echivalentă;
 vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei contractuale: minim 3 ani;
 vechime în muncă: minimum 3 ani.
calendarul de desfășurare a concursului este:
 08.09.2023 – afișarea concursului;
 11.09.2023 – 22.09.2023 – depunerea dosarelor;
 26.09.2023 – selecția dosarelor;
 27.09.2023 – afișarea rezultatelor selecției dosarelor;
 28.09.2023 – depunerea contestațiilor la selecția dosarelor;
 29.09.2023 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor;
 02.10.2023, orele 10.00 – proba scrisă pentru cei admiși la selecția dosarelor;
 03.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă;
 04.10.2023 – depunerea contestațiilor pentru proba scrisă;
 05.10.2023 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor;
 06.10.2023 orele 10.00 – interviul cu candidații admiși la proba scrisă;
 09.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba interviu;
 10.10.2023 – depunerea contestațiilor pentru proba interviu;
 11.10.2023 – soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor;
 12.10.2023 – afișarea rezultatelor finale.
Dosarele de înscriere la concurs se vor depune, începând cu data de 11.09.2023 până la data de 22.09.2023 (inclusiv), la sediul Direcției de Asistenţă Socială Voluntari din str. Cireșului nr. 12, orașul Voluntari, judeţul Ilfov, etajul 3, de luni până joi, orele 8.00 – 16.30, vineri orele 8.00 -14.00, persoană de contact doamna Cercel Viorica, secretar comisie/concurs, telefon: 031/425.16.64, email: asistentasociala@primaria-voluntari.ro