administrator patrimoniu și muncitor întreținere


Liceul Tehnologic Mârșa, județul Sibiu
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Liceul Tehnologic Mârșa, cu sediul în sat Mârșa, Str. Corneliu Coposu nr. 1, jud. Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea unor functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator patrimoniu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

DENUMIREA POSTULUI: muncitor întreținere
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: administrativ
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului Administrator patrimoniu sunt:
Studii: superioare
Vechimea în muncă: 3 ani
Vechime în domeniul studiilor absolvite: 3 ani

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului muncitor întreținere sunt:
Studii: medii
Vechimea în muncă: 3 ani
Vechime în domeniul studiilor absolvite: 3 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 15.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic Mârșa, cu sediul în sat Mârșa, Str. Corneliu Coposu nr. 1, jud. Sibiu, până la data de: 29.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 03.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 04.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 09.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 09.10.2023, ora 14.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 10.10.2023, ora 10.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 11.10.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 11.10.2023, ora 14.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 12.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 14.00
15. Susţinerea interviului 13.10.2023, ora 10.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023, ora 14.00
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023, ora 10.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: ltmarso.ro, persoană de contact: BUICĂ CRISTIANA funcția secretar, având numărul de telefon 0723751478 sau 0269526478.