Administrator patrimoniu S


Universitatea de medicină, farmacie. științe și tehnologie george emil palade din targu mureș
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie “George Emil Palade” din Târgu Mureş organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante: trei posturi de administrator patrimoniu S în cadrul Biroului Achiziții și trei posturi de administrator patrimoniu S în cadrul Biroului Investiții, pe perioadă nedeterminată cu 8 ore/zi.
Concursurile vor avea loc în perioada 08.09.2023 – 10.10.2023 , la sediul U.M.F.S.T. G.E. Palade din Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 38.
Concursurile se vor desfășura astfel:
– proba scrisă în data de 02.10.2023 ora 10 și interviul în data de 05.10.2023 ora 10 la sediul U.M.F.S.T. G.E. Palade din Târgu Mureș, sala de ședințe din clădirea administrativă.
Condiţii specifice de ocupare a posturilor de administrator patrimoniu S la Biroul Achiziții :
– cerinţe în conformitate cu fişa postului:
– studii superioare economice, juridice, tehnice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
– cunoștințe operare PC (Microsoft Office/ Excel);
– fără vechime în muncă.
Condiţii specifice de ocupare a posturilor de administrator patrimoniu S la Biroul Investiții :
– cerinţe în conformitate cu fişa postului:
– studii superioare tehnice, juridice sau economice de lungă durată absolvite cu diplomă de licență;
– specializări tehnice : construcții, instalații, mecanică, electromecanică, automatizări industriale;
– cunoștințe operare PC (Microsoft Office/ Excel);
– fără vechime în muncă.

Nr.
crt. Perioada Activităţi
1. 08.09.2023 – 21.09.2023 Depunerea dosarului de concurs
2. 22.09.2023 – 25.09.2023 Selecţia dosarelor de concurs
3. 26.09.2023 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor
4. 27.09.2023 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor
5. 02.10.2023 Proba scrisă / practică și afișarea rezultatelor probei scrise / practice
6. 03.10.2023 Depunerea eventualelor contestaţii cu privire la proba scrisă
7. 04.10.2023 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise
8. 05.10.2023 Interviu și afișarea rezultatelor
9. 06.10.2023 Depunerea eventualelor contestaţii după afişarea rezultatelor
10. 09.10.2023 Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul interviului
11. 10.10.2023 Afişarea finală a rezultatelor

Dosarele de concurs se depun la Biroul Personal până la data de 21.09.2023 ora 14. Informaţii la Biroul Personal telefon nr. 0265 / 215551, int.127.