administrator patrimoniu M I


Universitatea ”Ovidius” Constanța
Anuntul a expirat


Anunt


1 post administrator patrimoniu-studii medii M I – Compartiment Depozit Central

Condiții specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale:

1. studii liceale absolvite cu diplomă de bacalureat;
2. vechime în muncă – minim, 7 ani;
3. cunoștințele de operare pe calculator reprezintă un avantaj – probate printr-un atestat / certificat, fie vor fi verificate în cadrul probelor de concurs;
4. recomandare de la ultimul loc de muncă.

Calendarul de concurs

13.09.2023 Publicare anunț.
14.09.2023-27.09.2023 Depunere dosare de concurs
28.09.2023 Selecția dosarelor de concurs
29.09.2023 Afișarea rezultatelor la proba de selecţie a dosarelor de concurs
02.10.2023 Depunerea contestațiilor la proba de selecţie a dosarelor
03.10.2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor
06.10.2023 Proba scrisă – ora 10, bld. Mamaia nr.124 și afișarea rezultatelor la proba scrisă
09.10.2023 Depunerea contestațiilor la proba scrisă
10.10.2023 Soluționarea contestațiilor la proba scrisă și afișarea rezultatelor contestațiilor
11.10.2023 Proba de interviu -ora 10, bld. Mamaia nr.124 și afișarea rezultatelor la proba de interviu
12.10.2023 Depunerea contestațiilor la proba de interviu
13.10.2023 Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor contestațiilor
13.10.2023 – REZULTATE FINALE

Depunerea dosarelor de concurs se face la Direcția Resurse Umane și Salarizare – Serviciul Personal și Statistică – Cămin C1 – camera 14, B-dul Mamaia 124 cu programare la telefon 0241-606441. Data limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs : 27.09.2023, ora 16.

Detalii privind condițiile specifice și bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială a instituției noastre, https://www.univ-ovidius.ro/uoc/concursuri-angajare/didactic-auxiliar Relații suplimentare la telefon 0241-606441.