administrator patrimoniu IS


Palatul Copiilor Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți
Expiră in 2023-10-03


Anunt


Palatul Copiilor Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bld. Carol I nr. 24, jud. Mehedinți, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator patrimoniu IS
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de executie
COMPARTIMENT: didactic auxiliar
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore/ zi; 40 ore / saptamana
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
• Studii: superioare economice
• Vechimea în muncă: minimum 5 ani
• Vechime în domeniul studiilor: minimum 5 ani
• Vechime in specialitatea postului: fara vechime in specialitatea postului

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 19.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Palatul Copiilor Drobeta-Turnu Severin, cu sediul în municipiul Drobeta-Turnu Severin, Bld. Carol I nr. 24, jud. Mehedinți, până la data de: 03.10.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 05.10.2023, ora 15.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 12.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 06.10.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 09.10.2023, ora 12.00
7. Susţinerea probei scrise 11.10.2023, ora 9.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 11.10.2023, ora 13.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 12.10.2023, ora 9.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 12.10.2023, ora 13.00
11. Susţinerea interviului 13.10.2023, ora 9.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 13.10.2023, ora 13.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 16.10.2023, ora 10.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 16.10.2023, ora 13.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 16.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției (avizier), de pe website: palatulcopiilor.ro, persoană de contact: Tudor Viorica, funcția secretar, având numărul de telefon 0252311189.