ÎNGRIJITOR


Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Câmpia Turzii
Expiră azi


Anunt


Anunț rectificat conform solicitării instituției angajatoare.

Denumirea postului: : Administator patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată
Numărul de posturi: 1
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Să fie absolvent liceu,
2. Apt din punct de vedere medical pentru manipularea produselor alimentare,
3. Experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj,
4. Abilităţi de rclaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii,
5. Disponibilitate pentru program flexibil,
6. Răspunde de inventarul încredinţat,
7. Efectuează şi alte sarcini încredinţate de către şefii ierarhici în limita, capacităţii sale fizice şi intelectuale,
8. Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă,
9. Cunoştinţe în domeniul securităţii în muncă şi PSI,
10. Constituie avantaj deținerea permisului de conducere.

Denumirea postului: Îngrijitoare, post vacant, pe perioadă nedeterminată
Numărul de posturi: 1
ÎNGRIJITOARE:
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Să fie absolventă a unei școlii profesionale sau liceu,
2. Experienţa anterioară în posturi similare constituie avantaj,
3. Abilităţi de rclaţionare-comunicare cu întreg personalul unităţii,
4. Disponibilitate pentru program flexibil,
5. Răspunde de inventarul încredinţat,
6. Efectuează şi alte sarcini încredinţate de către şefii ierarhici în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale,
7. Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă,
8. Cunoştinţe în domeniul securităţii în muncă şi PSI.
Calendarul de desfăşurare a concursurilor, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– Depunerea dosarelor de concurs: 14.09.2023 – 27.09.2023 între orele 12.00 – 14.00, la sediul instituției;
– 29.09.2023 – selecţia dosarelor de înscriere;
– 02.10.2023 – afişarea rezultatelor la selecția dosarelor, până la ora 16.00;
– 03.10.2023 – depunerea contestaţiilor la selecţia dosarelor până la ora 16:00, la sediul instituției;
– 04.10.2023 – soluţionarea contestaţiilor şi afişarea rezultatelor până la ora 16:00;
– 06.10.2023, ora 11:00 – proba scrisă;
– 09.10.2023 – afişarea rezultatelor proba scrisă până la ora 18.00, la sediul instituției;
– 10.10.2023 – depunerea contestaţiilor proba scrisă – între orele 12.00 – 14.00, la sediul instituției;
– 11.10.2023 – soluţionarea contestaţiilor proba scrisă, afişarea rezultatelor pentru proba scrisă – până la ora 16.00;
– 12.10.2023, ora 11:00 – proba practică şi afişarea rezultatelor până la ora 16.00, la sediul instituției;
– 13.10.2023, între orele 12:00 – 14:00 – depunerea contestaţiilor proba practică;
– 16.10.2023, soluţionarea contestaţiilor proba practică, afişarea rezultatelor – până la ora 16.00;
– 17.10.2023, ora 11:00 – interviu şi afişarea rezultatelor până la ora 16.00, la sediul instituției;
– 18.10.2023, depunerea contestaţiilor – între orele 12.00 – 14.00, la sediul instituției;
– 19.10.2023, până la ora 12:00 afişarea rezultatelor finale.
Dosarele de concurs se depun la Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Câmpia Turzii str. Nouă, nr. .8, compartimentul secretariat, tel. 0264368184 persoana de contact Alina Bilcz, email: scaiancuct@yahoo.com