administrator patrimoniu I M


Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, Carei, județul Satu Mare
Anuntul a expirat


Anunt


administrator patrimoniu I M, post vacant pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1 post (1 normă);

Condiţii specifice de participare la concurs:
– nivelul studiilor – superioare economice;
– vechime în specialitatea postului – min. 1 an în învățământ.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 10 zile lucrătoare de la afişare: 06.09.2023-20.09.2023, între orele 9.00-12.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 22.09.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor 25.09.2023, ora 13.00, la sediul
instituţiei;
– termen de contestare selecție dosare 26.09.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor selecției dosarelor 27.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 28.09.2023, ora 12.00
– proba interviu în data de 28.09.2023, ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 28.09.2023,ora 15
– afişarea rezultatelor: 29.09.2023, ora 10
– termen de contestare a probelor de concurs: 02.10.2023, ora 10.
– afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor: 03.10.2023, ora 10
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023, ora 10

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Grădinița cu Program Prelungit Nr.1, cu sediul în Carei, strada Progresului nr. 8, județul Satu Mare, secretariat, tel.0261861683, persoana de contact Heb Ildiko Tunde, email: gradinita_1carei@yahoo.com