ADMINISTRATOR PATRIMONIU DEBUTANT


Universitatea „Aurel Vlaicu”, Arad, județul Arad
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, cu sediul în Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 77 organizează concurs în vederea ocupării următorului post:
– 1 (un) post contractual vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU DEBUTANT pe perioadă determinată (doisprezece luni) în cadrul Facultății de Design.
Dosarele de concurs se depun la sediul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad, B-dul. Revoluţiei nr. 77, la Registratura Universităţii până la data de 20.09.2023 ora 15.00.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Rectoratul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad , B-dul Revoluţiei nr. 77 sau tel. 0257/280702, int.4128.

CONDIŢII SPECIFICE:
a) nivelul studiilor: superioare
b) alte condiţii : cunoştinţe limba engleză, scris, citit, conversaţie, operare PC:Windows, Microsoft Office, Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Corel, Photoshop
c) alte cerinţe: bune abilităţi de comunicare
CALENDARUL DE DESFĂŞURARE AL CONCURSULUI:
1.Selecţia dosarelor se va desfăşura în data de 21.09.2023
Rezultatul selecţiei dosarelor se va afişa la sediul şi pe site-ul Universităţii “Aurel Vlaicu” din Arad.
2.Proba scrisă : se va organiza şi desfăşura în data de 29.09.2023 ora 10.00 la Sediul Universităţii „Aurel Vlaicu” din Arad ,situat în municipiul Arad, Bdul. Revoluţiei nr. 77.
În cadrul probei scrise vor fi testate cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului.
Intrarea candidaţilor la concurs se face pe baza cărţii de identitate începând cu ora 09:45.
Se interzice accesul în sala de concurs cu telefoane mobile, alte dispozitive electronice , cu diverse materiale sau documente.
Sunt declaraţi „Admişi” la interviu candidaţii care au realizat minim 50 de puncte din totalul de 100 de puncte .
Pot participa la etapa următoare candidaţii declaraţi admişi la etapa scrisă.
3. Interviul. Data desfăşurării interviului 03.10.2023 ora 10:00
În cadrul interviului se vor evalua:
– abilităţile şi cunoştinţele impuse de funcţie;
– comportamentul în situaţii de criză.