Administrator patrimoniu


Liceul tehnologic "sf. mucenic sava"
Expiră azi


Anunt


-post vacant de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S– personal didactic auxiliar, cu norma întreagă (GPP Berca) perioadă nedetreminată
-post vacant, de ADMINISTRATOR PATRIMONIU I S– personal didactic auxiliar, cu 0,5 normă, perioadă nedeterminată (Liceul Tehnologic Sf. Mucenic Sava, Berca).
CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:
Studii superioare de specialitate absolvite cu diploma de licență potrivit art. 192, litera I din legea nr. 198/2023 –pentru funcția de administrator financiar – îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist
Vechime minima în muncă 10 ani
Vechimea în specialitatea postului constituie un avantaj
Cunoștințe avansate de operare Microsoft Office Excel și Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date, programe de gestiune/contabilitate, cunoștințe de utilizare e-mail.
Cunoştinţe de accesare platformă SEAP/SICAP/SIIIR;
Spirit organizatoric- disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini decât cele trasata în fișa postului
Abilități de comunicare, relaţionare și de lucru în echipă;
Capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor (în condiţii de stres);
Constituie un avantaj absolvirea cursurilor de formare (ex. în domeniul SSM, PSI);
Disponibilitate pentru program prelungit;
Capacitatea de a lua decizii eficiente;
GRAFIC DE DESFĂŞURARE
Etapa de concurs Data/Perioada
Publicarea concursului 15.09.2023 Site gov.ro, site unitate școlară
Depunerea dosarelor de înscriere 18-29.09.2023 Secretariatul unității
Selecția dosarelor 03.10.2023 Secretariatul unității
Afișarea rezultatelor selectării dosarelor de înscriere 03.10.2023, ora 11.00 Sediul unității școlare
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor de înscriere 03.10.2023, ora 11.00-13.00 Secretariatul unității
Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse 03.10.2023, ora 16.00 Sediul unității școlare
Proba scrisă 10.10.2023, orele 08.00-10.00 Sediul unității școlare
Afișarea rezultatelor la proba scrisă 10.10.2023, ora 11,00 Sediul unității școlare
Depunerea contestațiilor după proba scrisă 10.10.2023, ora 11,00-12.00 Secretariatul unității
Afișarea rezultatelor la contestațiile depuse 10.10.2023, ora 13.00 Sediul unității școlare
Proba practică 10.10.2023, ora 13.00-14.00 Sediul unității școlare
Afișarea rezultatelor la proba practică 10.10.2023, ora 15.00 Sediul unității școlare
Depunerea contestațiilor proba practică 10.10.2023, ora 15.00-16.00 Secretariatul unității
Afișarea rezultatelor la contestație proba practică 11.10.2023, ora 08.00 Sediul unității școlare
Interviu 11.10.2023, ora 09.00 Sediul unității școlare
Afișare rezultate după interviu 11.10.2023, ora 11.00 Sediul unității școlare
Depunere contestație la interviu 11.10.2023, ora 11.00-12.00 Secretariatul unității
Rezultatul final al concursului 11.10.2023, ora 14.00 Sediul unității școlare
Liceul tehnologic Sf. Mucenic Sava, tel. 0238527829, liceulberca@yahoo.com