Administrator patrimoniu


ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 - GALAȚI
Anuntul a expirat


Anunt


Administrator patrimoniu, post vacant, pe perioadă nedeterminată; compartiment/structura: didactic-auxiliar
GRADUL PROFESIONAL:  II – S
NUMĂRUL DE POSTURI: 1 normă
Condiţii specifice de participare la concurs:
1.Studii de specialitate: îndeplinirea condiţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist;
2.Vechime: minim 2 an în domeniu relevant;
3.Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):
-Microsoft Office Excel şi Word (calcul tabelar, întocmire grafice, editarea texte), baze de date,  programe de gestiune/contabilitate;
4.Cunoștințe în folosirea catalogului electronic SICAP;
5.Disponibilitate la program flexibil de lucru;
6.Capacitate de lucru în mod individual și în echipă;
7.Adaptabilitate și rezistență la stres;
8.Capacitate de a lua decizii eficiente;
9.Cunoștințe de legislație specifică locului de muncă;
Relații suplimentare detailate pot fi obținute la sediul Școlii Gimnaziale nr. 3 – Galați, bld. Dunărea nr. 60. tel. 0236/472422, mail: scoala_il_caragiale@yahoo.com