administrator patrimoniu


Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”
Anuntul a expirat


Anunt


Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, cu sediul în municipiul Tecuci, str. Costache Racoviță, nr. 20B, judeţul Galați, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: administrator patrimoniu
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: ADMINISTRAȚIE
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului, sunt:
– Studii: Studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă, îndeplinind condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru funcţia de inginer/subinginer, economist.
– Vechimea în muncă: 5 ani
– Vechime în domeniul studiilor: 1an
– Competențe dobândite în managementul/accesarea fondurilor structurale și de coeziune europene dovedite prin diplome/certificate
– Experiență în implementarea de proiecte cu finanțare europeană;

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. PUBLICAREA ANUNȚULUI 06.09.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Liceul Tehnologic „Elena Caragiani”, cu sediul în municipiul Tecuci, str. Costache Racoviță, nr. 20B, judeţul Galați, până la data de: 20.09.2023, ora 15.00
3. SELECŢIA DOSARELOR de către membrii comisiei de concurs 22.09.2023, ora 9.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 22.09.2023, ora 16.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 25.09.2023, interval 9-15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 26.09.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 28.09.2023, ora 9.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 28.09.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 29.09.2023 interval 9-15.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 03.10.2023, ora 9.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 03.10.2023, ora 16.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 04.10.2023, interval 9-15.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 05.10.2023, ora 14.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 05.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: https://ltec.ro/, persoană de contact: Mîndru Loredana Mioara funcția Secretar, având numărul de telefon 0236/817.861.