Administrator muncitor calificat (bucătar)


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția copilului cluj
Expiră azi


Anunt


• 1 post, ADMINISTRATOR (M) treapta I, (normă 8 ore/zi și 40 ore/săptămână) pe perioadă nedeterminată la Căminul pentru Persoane Vârstnice Recea Cristur (probă scrisă şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat
– vârsta minimă împlinită – 21 ani
– vechime: minim 3 an în domeniul administrativ, finanțe, contabilitate sau de gestiune
– permis de conducere categoria B

• 1 post, MUNCITOR CALIFICAT treapta II, (normă 8 ore/zi și 40 ore/săptămână) pe perioadă nedeterminată la Complexul Servicii Sociale Rezidențiale pentru copii, Persoane Vârstnice și Violență Domestică – Căminul pentru Persoane Vârstnice Aghireșu (probă practică şi probă interviu)
Condiții specifice de participare:
– studii generale
– certificat de calificare bucătar
– vechime de minim 6 ani în calificarea de bucătar.

Calendar concurs:
Depunerea dosarelor – în perioada 18.09.2023-29.09.2023 ora 13,00;
Selecţia dosarelor – până la data de 03.10.2023;
Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor – în data de 04.10.2023;
Depunerea contestaţilor privind selecţia dosarelor se pot depune până la data de 05.10.2023;
Soluţionarea contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor- în data de 06.10.2023;
Proba scrisă/practică – în data de 09.10.2023 ora 10:00/11:00;
Afişarea rezultatelor la proba scrisă – în data de 10.10.2023;
Depunerea contestaţilor privind rezultatele la proba scrisă – până la data de 11.10.2023;
Soluţionarea contestaţiilor depuse la proba scrisă – în data de 12.10.2023;
Proba de interviu – în data de 13.10.2023 ora 10:00;
Afişarea rezultatelor la proba de interviu – în data de 16.10.2023;
Depunerea contestaţilor privind rezultatele la proba de interviu – până la data de 17.10.2023;
Soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu – în data de 18.10.2023;
Afişarea rezultatelor finale – în data de 19.10.2023.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul DGASPC Cluj și la sediul DGASPC Cluj: dgaspc-cluj@gmail.com și/sau mru@dgaspc-cluj.ro și la numarul de telefon: 0264-420146 int. 433