administrator, muncitor calificat (bucătar)


Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
Expiră in 2023-09-29


Anunt


Anunt concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 1 post administrator (M) treapta profesională I avand conditiile specifice: studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat ,vârsta minimă împlinită – 21 ani, vechime: minim 3 an în domeniul administrativ, finanțe, contabilitate sau de gestiune, permis de conducere categoria B, 1 post muncitor calificat (bucătar) (G) treapta profesională II avand conditii specifice: studii generale,certificat de calificare bucătar, vechime de minim 6 ani în calificarea de bucătar; calendarul concursului va fi: Depunerea dosarelor – în perioada 18.09.2023-29.09.2023 ora 13,00;Selecţia dosarelor – până la data de 03.10.2023;Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor – în data de 04.10.2023;Depunerea contestaţilor privind selecţia dosarelor se pot depune până la data de 05.10.2023;Soluţionarea contestaţiilor depuse la selecţia dosarelor- în data de 06.10.2023;Proba scrisă/practică – în data de 09.10.2023 ora 10:00; Afişarea rezultatelor la proba scrisă – în data de 10.10.2023;Depunerea contestaţilor privind rezultatele la proba scrisă – până la data de 11.10.2023;Soluţionarea contestaţiilor depuse la proba scrisă – în data de 12.10.2023;Proba de interviu – în data de 13.10.2023 ora 10:00; Afişarea rezultatelor la proba de interviu – în data de 16.10.2023;Depunerea contestaţilor privind rezultatele la proba de interviu – până la data de 17.10.2023;Soluţionarea contestaţiilor depuse la proba de interviu – în data de 18.10.2023;Afişarea rezultatelor finale – în data de 19.10.2023. Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, zilnic între orele 9:00-13:00 de luni până joi şi vineri între orele 9:00-11:00, la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj, Str. G-ral Eremia Grigorescu, nr. 37-39 – Compartimentul Managementul Resurselor Umane, pe site-ul institutiei: pe site-ul www.dgaspc-cluj.ro, candidaţi prin poşta electronică pe adresa mru@dgaspc-cluj.ro sau la tel.0264/420146, 0264/420147 interior 432.