administrator financiar studii superioare


universitatea tehnica de constructii bucuresti
Expiră in 2023-10-04


Anunt


Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti (U.T.C.B.) cu sediul în Bucureşti, Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, în conformitate cu H.G.nr. 1.336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și art. 30 din Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de administrator financiar I (S) din cadrul Centrului de Management al Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Condiţii specifice: studii superioare de lungă durată economice sau tehnice, vechime în muncă, minim 5 ani, vechime în specialitatea studiilor nu se cere, cunoştinţe limbi străine: limba engleză- B1: Utilizator independent conform Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine, competenţe informatice- nivel ridicat, competenţe de comunicare- nivel mediu, competenţe organizaţionale – nivel mediu, disponibilitatea de a lucra în echipă.
Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 26.09.2023 la sediul U.T.C.B., din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, în intervalul orar: 08:00 – 15:30. Proba scrisă va avea loc în data de 04.10.2023, ora 10:00 la sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 31, et.1
Interviul se va desfăşura după proba scrisă, în data de 06.10.2023. ora 10:00 la sediul U.T.C.B, din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 31, et.1
Relaţii suplimentare la sediul U.T.C.B. din Bd. Lacul Tei, nr. 122-124, Sectorul 2, Blocul Administrativ, camera nr. 33, pe www.utcb.ro sau la telefon: 0212421208, persoana de contact: Dragomir Margareta.