administrator financiar șef, post vacant, pe perioadă nedeterminată


Liceul Tehnologic General Magheru, Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea
Anuntul a expirat


Anunt


administrator financiar șef, post vacant, pe perioadă nedeterminată, numărul de posturi: 1.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: absolvirea cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior în domeniul economic;
2. Perfecționări (specializări): achizitii publice;
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel):Windows, Microsoft Office și Excel, Internet Explorer, legislație, proceduri de specialitate contabilitate bugetară, platformele ForexeBug și Finanțare.org, Revisal și Edusal;
4. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități de relaționare, comunicare, capacitate de lucru în mod individual și în echipă, toleranță, calm, abilități de comunicare interpersonală, disciplină, punctualitate, spirit de echipă, disponibilitatea de a lucra în programe și proiecte cu finanțare europeană, capacitatea de a-și asuma răspunderi;
5. Competența managerială (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale;
6. Vechime 10 ani.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (5/10 zile lucrătoare de la afişare):20.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :22.09.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei;
– proba scrisă în data de 28.09.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 29.09.2023 ora 10.00
– proba practică în data de ……-…..2023, ora 11.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba practică: …..-………..
– proba interviu în data de 31.09.2023 , ora 10.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 31.09.2023 ora 12.00
– afişarea rezultatelor finale: 04.10.2023 ora 10.00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
contestaţii selecție dosare : 25.09.2023, ora 8.00-12.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor selecție dosare: 26.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.
– contestații proba scrisă 29.09.2023 ora 12.00-16.00
– afișare rezultate la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă 30.09.2023 ora 10.00
– contestații proba interviu 31.09.2023 ora 12.00-16.00
– afișare rezultate la soluţionarea contestaţiilor la proba interviu și rezultatele finale 04.10.2023 ora 10.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Liceul Tehnologic General Magheru, cu sediul în Râmnicu Vâlcea strada Calea lui Traian nr. 43, județul Vâlcea