Administrator financiar salarizare


Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative
Anuntul a expirat


Anunt


Anunțul a fost rectificat la solicitarea instituției angajatoare conform documentului atașat următor:

Document atașat corectat

Școala Naţională de Studii Politice şi Administrative organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă, a funcției contractuale, de executie, vacante, de administrator financiar I(S) salarizare în cadrul Direcției RU-salarizare.Condiţii specifice de ocupare a postului
– Studii superioare economice;
– Vechime în muncă mai mare de 5 ani;
– Vechime în salarizare în instituții publice minimum 3 ani;
– Cunoștințe bune privind utilizarea Microsoft Office.
Calendarul concursului
1 Publicarea anunţului 07.09.2023
2 Depunerea dosarelor de concurs ale candidaţilor la Direcţia Resurse Umane şi verificarea documentelor din dosar 11.09.2023-22.09.2023
Luni-joi in intervalul 830-1530
Vinerea in intervalul 830-1330
3 Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 25.09.2023
4 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 26.09.2023
5 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 27.09.2023
6 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 28.09.2023
7 Susţinerea probei scrise 29.09.2023
8 Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023
9 Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03.10.2023
10 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 04.10.2023
11 Susţinerea interviului 05.10.2023
12 Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 06.10.2023
13 Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 09.10.2023
14 Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 11.10.2023
15 Afişarea rezultatului final al concursului 12.10.2023

Date de contact: Dosarele de concurs se vor depune la Direcţia RU-salarizare, la sediul din Str. Povernei, nr. 6, sector 1, București;
Persoana de contact: Steluța PĂTRU – telefon: 0372177180 e-mail resurse.umane@snspa.ro;
Formularele se află pe site-ul SNSPA.