administrator financiaR/ patrimoniu


Universitatea de stiinte agronomice si medicina veterinara bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


1 post administrator financiar de patrimoniu – Facultatea de Medicină Veterinară – Secretariat
Condiţii specifice: studii: superioare, fără vechime;
Alte condiţii specifice: cunoaşterea unei limbi străine, cunoştinţe operare calculator;
Concursul se va desfășura la sediul unităţii astfel:
– Probă scrisă: 03.10.2023, ora 10:00;
– Interviu: 09.10.2023, ora 10:00.
Data limită de depunere a dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00
• 1 post administrator patrimoniu – Direcţia Achiziţii Publice, Serviciul Achiziţii Contractare
Condiţii specifice: studii: superioare, vechime în muncă: 5 ani;
Alte condiţii specifice: cunoaşterea unei limbi străine (engleză/franceză/germană) – nivel mediu, cunoștințe operare PC – nivel mediu (pachete tip office, portal SEAP)
Concursul se va desfășura la sediul unităţii astfel:
– Probă scrisă: 03.10.2023, ora 10:00;
– Probă practică: 09.10.2023, ora 10:00;
– Interviu: 13.10.2023, ora 10:00.
Data limită de depunere a dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00.
• 3 posturi administrator patrimoniu – Direcţia Achiziţii Publice, Serviciul Achiziţii Contractare
Condiţii specifice: studii: superioare,; domeniul studiilor tehnic, economic sau juridic;
Alte condiţii specifice: cunoaşterea unei limbi străine (engleză/franceză/germană) – nivel mediu, cunoștințe operare PC – nivel mediu (pachete tip office, portal SEAP);
Concursul se va desfășura la sediul unităţii astfel:
– Probă scrisă: 03.10.2023, ora 10:00;
– Probă practică: 09.10.2023, ora 10:00;
– Interviu: 13.10.2023, ora 10:00.
Data limită de depunere a dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00.
• 1/2 post administrator patrimoniu – Direcţia Achiziţii Publice, Serviciul Aprovizionare, Derulare Contracte
Condiţii specifice: studii: superioare,; domeniul studiilor tehnic, economic sau juridic;
Alte condiţii specifice: cunoaşterea unei limbi străine (engleză/franceză/germană) – nivel mediu, cunoștințe operare PC – nivel mediu (pachete tip office, portal SEAP);
Concursul se va desfășura la sediul unităţii astfel:
– Probă scrisă: 03.10.2023, ora 10:00;
– Probă practică: 09.10.2023, ora 10:00;
– Interviu: 13.10.2023, ora 10:00.
Data limită de depunere a dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00.
• 1 post administrator financiar – Departamentul Comunicare – Serviciul Comunicare şi Informaţii de Interes Public.
Condiţii specifice: studii: superioare de lungă durată, master, domeniul studiilor: comunicare, artistice, vechime în specialitatea postului: minim 1 an;
Alte condiţii specifice:
a) Cunostinte in organizarea de evenimente publice sau private;
b) Cunostinte in realizarea conceptului de eveniment și suport logistic necesar;
c) Cunoștințe de utilizare a platformelor de tip WordPress și alte platforme web de construcție siteuri
d) Experiența in gestionarea fluxului de informații în mediul online;
e) Experiența în menținerea și monitorizarea platformelor sociale în mediul online: Facebook, Instagram, Google, TikTok, Youtube;
f) Utilizare avansata Microsoft Office – Word, Excel, Power Point si navigare internet, Canva, WordPress;
g) Cunostinte limbi straine: engleza – nivel mediu/avansat;
h) Abilități de comunicare, capacitate de analiză, capacitate de lucru in echipa, gândire creativă, inițiativă, atenție la detalii, adaptabilitate ;
Concursul se va desfășura la sediul unităţii astfel:
– Probă scrisă: 03.10.2023, ora 10:00;
– Interviu: 09.10.2023, ora 10:00.
Data limită de depunere a dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00
• 1 post administrator financiar – Direcţia Cabinet Rector, Secretariat Prorectorat Cercetare Științifică
Condiţii specifice: studii: medii, fără vechime;
Alte condiţii specifice:
a) Limba engleză nivel avansat
b) Operare calculator Word, Excel, Power Point, navigare internet
c) Abiltăți organizatorice în vederea desfășurării evenimentelor din departamentului;
Concursul se va desfășura la sediul unităţii astfel:
– Probă scrisă: 03.10.2023, ora 10:00;
– Interviu: 09.10.2023, ora 10:00.
Data limită de depunere a dosarelor: 25.09.2023, ora 15:00.