administrator financiar is


Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila din București
Anuntul a expirat


Anunt


Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti cu sediul în str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de execuţie, cu normă întreagă de 8 ore/zi, de administrator financiar I, studii superioare, în cadrul Serviciului Resurse Umane – Ȋncadrări, Evidenṭă Informatizată Salariaṭi, Direcṭia RUNOS, cu diplomă de licentă, minim 10 ani vechime în domeniul resurselor umane.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:

07.09.2023 -20.09.2023 până la ora 1500 – depunere dosare concurs
21.09.2023 – selecție dosare de concurs
22.09.2023 – afișare rezultat selecție dosare
25.09.2023 – depunere contestații selecție dosare
26.09.2023 – soluționare contestații selecție dosare
27.09.2023 – afișare contestații selecție dosare
28.09.2023 – proba scrisa ora 900
29.09.2023 – afișare rezultat proba scrisa
02.10.2023 – depunere contestații proba scrisa
03.10.2023 – soluționare contestații proba scrisa si afisare rezultat contestatii proba scrisa
04.10.2023 – interviu ora 900
05.10.2023 – afișare rezultat interviu
06.10.2023 – depunere contestații interviu
09.10.2023 – soluționare contestații interviu și afișare rezultat final
Concursul se va desfăşura la sediul Rectoratului Universitatii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti.
Înscrierile se pot face până la data de 20.09.2023 ora 1500, la Rectoratul Universităţii de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” din Bucureşti, str Dionisie Lupu nr. 37, sector 2, Bucureşti, la Directia R.U.N.O.S. – Serviciul Resurse Umane – Ȋncadrări, Evidenţă Informatizată Salariaţi.

Telefon informaţii suplimentare: 021.313.44.53.
E-mail: runos@umfcd.ro
Detalii suplimentare privind concursul, atribuţiile postului, condiţii specifice, bibliografia şi tematică, etc. se vor posta pe site-ul universităţii: www.umfcd.ro şi la sediul Rectoratului Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, str. Dionisie Lupu nr.37, sector 2.