Administrator financiar I S (0,5 normă)


Școala Gimnazială Săcășeni, județul Satu Mare
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială cu sediul în localitatea Săcășeni, str. Principală, nr 467, județul Satu Mare, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U. 34/12.05. 2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar I S
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant cu 0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Auxiliar didactic
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
Studii: Superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul contabilitate
Vechimea în muncă: 9 ani
Vechime în domeniul studiilor: 9 ani

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 08.09.2023
2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Școala Gimnazială cu sediul în localitatea Săcășeni, str. Principală, nr 467, județul Satu Mare 22.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 10.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 12.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 02.10.2023, ora 12.30
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 13.00
11. Susţinerea interviului 02.10.2023, ora 13.30
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 02.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 02.10.2023, ora 15.30
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 02.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 02.10.2023, ora 16.30

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Hodorog Dina, funcția Secretar, având numărul de telefon 0732402217.