administrator financiar gradul iii(s)


universitatea de stiinta si tehnologie politehnica bucuresti
Anuntul a expirat


Anunt


1 post administrator financiar gradul III (S), din cadrul Facultății de Inginerie Aerospațială, Serviciul Administrativ
Condițiile specifice de participare la concurs sunt, conform specificației Fișei Postului:
a. Nivelul studiilor: superioare;
b. Domeniul studiilor: economice;
b. Vechime în muncă: minim 5 ani;
c. alte competenţe :
• cunoașterea limbii engleze – nivel mediu, scris și vorbit;
• cunoștințe privind gestionarea documentelor;
• cunoaștere avansată a programelor Microsoft Office;
• cunoștințe privind gestionarea bazelor de date;
• deținerea următoarelor abilități (spirit de echipă, capacitate de comunicare, capacitate de organizare și de gestionare a situațiilor de criză, rezistență la stres, capacitate de concentrare, punctualitate).
Datele de desfășurare a probelor de concurs:

13.09.2023-26.09.2023- depunerea dosarelor de înscriere la concurs
27.09.2023-28.09.2023 – selecție dosare
29.09.2023 – afișare rezultate selecție dosare
02.10.2023 – depunere contestații selecție dosare
03.10.2023 – soluționare contestații și comunicarea rezultatelor la contestații

04.10.2023 – ora 1100, sala G02 – susținere probă scrisă – prezență fizică
05.10.2023 – afișarea rezultatelor la proba scrisă
06.10.2023 – depunere contestații la proba scrisă
09.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații la proba scrisă

10.10.2023 – ora 1100, sala G02 – susținere interviu – prezență fizică
11.10.2023 – afișare rezultate interviu
12.10.2023 – depunere contestații probă interviu
13.10.2023 – soluționare și afișare rezultat contestații probă interviu
16.10.2023 – afișare rezultate finale

Documentele necesare înscrierii și alte informații suplimentare se găsesc pe site-ul universității www.upb.ro sau la telefon 021.402.9233/9234.