administrator financiar gr. lll (S), Direcția Economica


USAMV CLUJ-NAPOCA
Anuntul a expirat


Anunt


un post administrator financiar gr. III (S)
2. Condiţii specifice de participare la concurs:
a) studii superioare economice;
b) minim 1 an vechime în specialitatea studiilor și în muncă;
c) cunoștințe de operare pe calculator;
d) flexibilitate la program prelungit;
e) rezistență la stres;
Calendarul de desfășurare a concursului pentru ocuparea unui post de administrator financiar gr. III (S), perioadă nedeterminată, 8 h/zi, la Direcția Economică, din cadrul USAMV Cluj Napoca

Nr.crt. Etapa concurs Data/Perioada Ora Sala
1. Data limită de depunere a dosarelor 29.09.2023 14,00 Registratură USAMV CN

2.
Selecția dosarelor de înscriere 02.10.2023 12.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor 03.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 04.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 05.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

3. Probă scrisă 06.10.2023 10,00 Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la proba scrisă 09.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 10.10.2023 08.00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 11.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

4. Probă practică
(conform planului stabilit de comisia de concurs)
Afișarea rezultatelor de la proba practică
Depunerea contestațiilor
Afișarea rezultatelor contestațiilor

5. Interviu
(conform planului stabilit de comisia de concurs) 12.10.2023 10,00
Rectorat USAMV CN
Afișarea rezultatelor de la interviu 13.10.2023 16,00
Avizierul și
site-ul universității
Depunerea contestațiilor 16.10.2023 8,00-12,00 Registratura USAMV CN
Afișarea rezultatelor contestațiilor 17.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității
6. Afișarea rezultatelor finale 18.10.2023 16,00 Avizierul și
site-ul universității

Informațiile privind concursul se afișează la avizier (Clădire Rectorat-USAMV str.Mănăștur nr.3-5), pe site-ul universității (www.usamvcluj.ro) și la Direcția Resurse Umane cam. 26 – USAMV Cluj-Napoca,telefon 0374-492010, int. 237.