Administrator financiar debutant (S)


Liceul Tehnologic „Al.Ioan Cuza”
Anuntul a expirat


Anunt


Administrator financiar debutant (S) -1 post, personal didactic auxiliar, perioada nedeterminată, 8 ore /zi, 40 de ore pe săptămână, post de execuție
Condiţii specifice pentru ocuparea postuluiI:
– Studii economice superioare absolvite cu diplomă de licenţă;
– Cunoştinţe minime de operare într-un program de contabilitate, salarizare, burse;
Calendarul concursului:
Susţinerea probei scrise: 05.10.2023, ora 9
Susţinerea probei practice:09.10.2023, ora 9
Susţinerea interviului:11.10.2023, ora 9
Datele de contact ale instituţiei:
Liceul Tehnologic ″AL. IOAN CUZA″ , Slobozia, Ialomiţa
tel:0243232823
e-mail:gs_cuza_slobozia@yahoo.com
Site:https://www.cuzail.ro