administrator financiar (Contabil șef), post vacant, pe perioadă nedeterminată;


Școala Gimnazială ”Octavian Goga”, Cluj-Napoca, județul Cluj
Expiră azi


Anunt


administrator financiar (Contabil șef), post vacant, pe perioadă nedeterminată; numărul de posturi: 1.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
2. Perfecționări (specializări): nu necesită;
3. Cunoștințe foarte bune de operare PC (MS Office, Internet Explorer, operare baze de date, platformele Forexebug și Finanțare.org, SIIIR, Edusal);
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu necesită;
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare, capacitate de a lua decizii eficiente în spirit economic, relațional, legal, spirit de echipă, disciplină, punctualitate, buna gestionare a timpului, adaptabilitate, flexibilitate, interes pentru dezvoltarea continuă;
6. Competența managerială: cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale;
7. Vechime în specialitatea studiilor: minim 9 ani;
8. Vechime în contabilitatea sistemului bugetar: minim 4 ani.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):
29.09.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: 03.10.2023, ora 9.00, la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la selecția dosarelor: 04.10.2023, ora 10.00, la sediul
instituției.

– proba scrisă în data: 09.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 10.10.2023, ora 8.00, la sediul instituției;

– proba interviu în data de 10.10.2023, ora 12.30, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 11.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor finale: 12.10.2023, ora 10.00, la sediul instituției.

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor:
SELECȚIA DOSARELOR
– se pot depune contestaţii la selecția dosarelor în data de: 04.10.2023, între orele 10.00 – 14.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor la selecția dosarelor în data de: 06.10.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei.
PROBA SCRISĂ
– se pot depune contestaţii la proba scrisă în data de: 10.10.2023, între orele 8.00 – 10.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba scrisă: 10.10.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei.
PROBA INTERVIU
– se pot depune contestaţii la proba interviu în data de: 11.10.2023, între orele 10.00 – 12.00, la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor la proba interviu: 11.10.2023, ora 14.00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Școala Gimnazială ”Octavian Goga”, cu sediul în Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 16, județul Cluj, compartimentul secretariat, tel. 0264-561122, email: scoalagoga_cluj@yahoo.com