Administrator financiar (Contabil Șef)


Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici”, Bârlad, județul Vaslui
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială „Episcop Iacov Antonovici” cu sediul în localitatea Bârlad, strada N.Tonitza nr. 20, județul Vaslui, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar (Contabil Șef)
NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere
COMPARTIMENT: Contabilitate
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 1 normă (8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână)
PERIOADA: nedetermina
CONDIȚII SPECIFICE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII LA CONCURS ȘI A OCUPĂRII FUNCȚIEI DE CONTABIL ȘEF

 studii superioare cu diplomă de licență în științe economice;
 vechime în specialitatea studiilor de minimum 5 ani;

• Dosarele de concurs se vor depune la secretariatul Școlii Gimnaziale ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, în perioada 12.09.2023 – 25.09.2023

• Concursul se va desfășura la sediul Școlii Gimnaziale ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, str. N.N. Tonitza, nr. 20, conform graficului de mai jos:
ACTIVITATEA DATA ORA
Depunerea Dosarelor 13.09.2023-26.09.2023 09:00 – 16.00
Selecția Dosarelor 27.09.2023 09:00 – 15:00
Afișare selecție dosare 27.09.2023 16:00
Depunere contestații selecție dosare 28.09.2023 09:00 – 12:00
Soluționare contestații 28.09.2023 13:00 – 15:00
Afișare rezultate dosare validate 28.09.2023 16:00
Proba scrisă 4.10.2023 09:00-12:00
Afișare rezultate probă scrisă 4.10.2023 14:00
Depunere contestații probă scrisă 4.10.2023 14:00-16:00
Soluționare contestații probă scrisă 6.10.2023 9:00 – 12:00
Afișarea rezultatelor după contestații probă scrisă 6.10.2023 16:00
Interviu 9.10.2023 09:00-12:00
Afișare rezultate probă interviu 9.10.2023 14:00
Depunere contestații probă interviu 9.10.2023 14:00 – 16:00
Soluționare contestații probă interviu 10.10.2023 09:00 – 12:00
Afișarea rezultatelor după contestații probă interviu 10.10.2023 12:00
Afișare rezultate finale 10.10.2023 13:00

Informații suplimentare se pot obtine la secretariatul Școlii Gimnaziale ” Episcop Iacov Antonovici” Bârlad, str. N.N. Tonitza, nr. 20, tel. 0235/ 411. 813

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.