Administrator financiar (contabil șef)


școala gimnazială nr. 150
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Nr. 150, Sector 5, București organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi, de Administrator financiar (contabil șef).
CONDIŢII SPECIFICE :
• studii superioare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic;
• vechime în specialitate în sistemul de învățământ minim 2 ani;
• cunoştinţe achiziţii publice; competenţe IT: operare PC (MS Office, operare baze de date, navigare Internet), ForExe Bug, EDUSAL, SIIIR.
• abilităţi de comunicare, relaţionare şi învăţare;
• capacitate de gestionare a timpului şi priorităţilor.
Calendarul concursului:
1 Publicare anunț 15.09.2023
2 Depunere dosar 15.09.2023-28.09.2023, 9.00-13.00
3 Verificarea și selecția dosarelor 29.09.2023
4 Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 02.10.2023, 10.00
5 Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 02.10.2023, 13.00-15.00
6 Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 03.10.2023, 10.00
7 Proba scrisă 09.10.2023, 10.00-13.00
8 Afișarea rezultatelor probei scrise 10.10.2023, 10.00
9 Depunerea contestațiilor după proba scrisă 10.10.2023, 11.00-13.00
10 Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă 11.10.2023, 10.00
11 Proba interviului 12.10.2023, 10.00-12.00
12 Afișarea rezultatelor la interviu 12.10.2023, 14.00
13 Depunerea contestațiilor după interviu 13.10.2023, 9.00-11.00
14 Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 13.10.2023, 13.00
15 Afişarea rezultatelor finale 16.10.2023, 16.00

Relatii suplimentare se pot obţine la secretariat, telefon 0214108408, e-mail: director_scoala_150@yahoo.com, www.scoala150.ro, sau la sediul institutiei, bd. Eroii Sanitari nr. 29-31, sector 5, Bucuresti.