Administrator financiar 1S


Școala Gimnazială Dumitru Căpraru, comuna Grivița, județul Galați
Anuntul a expirat


Anunt


Școala Gimnazială Dumitru Căpraru, comuna Grivița, cu sediul în comuma Grivița, strada Bădălan nr. 10, județul Galați, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.
1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: administrator financiar, post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Gradul/Treapta profesională/profesională: 1S
4. Scopul principal al postului: activitate financiar contabilă
5. Numărul de posturi: 1
Dosarele de concurs se depun la (adresa): Str. Bădălan, Nr. 10, compartimentul Secretariat, tel. 0236825568/0722595632, persoana de contact: Gheorghiu Culina, email: scoalagrivitagl@yahoo.com
Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 26.09.2023, interval orar: 8.00:- 12:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate: studii superioare în domeniul economic cu diplomă de licență
2. Perfecționări (specializări): nu necesită
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC
4. Abilități, calități și aptitudini necesare:
-comunicare, capacitatea de a lua decizii eficiente în spirit economic, rațional, legal, spirit de echipă, buna gestionare a timpului, adaptabilitate, ascultare activă, rezolvarea conflictelor, flexibilitate, interesul pentru dezvoltare continuă.
-cunoașterea platformelor FOREXEBUG, SIIIR, SOBIS și FINANTARE.ORG constituie un avantaj
5. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu necesită
6. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită
7. Vechime: nu necesită
Calendarul de desfăşurare a concursului:
Publicarea anunțului: 13.09.2023
Depunerea dosarelor: 13.09.2023-26.09.2023, orele 8.00-12.00 -Secretariat
Selecția dosarelor: 27.09.2023, orele 8.00-12.00
Afișare rezultate selecție dosare:27.09.2023, ora 12.30- Sediul instituției
Depunere contestații selecție dosare: 27.09.2023, orele 14.00-16.00- Secretariat
Afișare rezultate contestații selecție dosare: 28.09.2023. ora 8.00- Sediul instituției
Proba scrisă: 28.09.2023., ora 10.00- Sediul instituției
Afișare rezultate probă scrisă: 28.09.2023. ora 13.30- Sediul instituției
Depunere contestații proba scrisă: 28.09.2023, orele 14.00-16.00-Secretariat
Afișare rezultate contestatii proba scrisă: 29.09.2023,ora 9.00- Sediul instituției
Interviu: 29.09.2023, ora10.00- Sediul instituției
Afișare rezultate interviu :29.09.2023. ora 13.00- Sediul instituției
Depunere contestații interviu: 29.09.2023, orele 14.00-16.00- Secretariat
Afișare rezultate contestații interviu: 02.10.2023, ora 10.00 -Sediul instituției
Afișare rezultate finale concurs: 02.10.2023, ora 11.00- Sediul instituției

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, la sediul instituției angajatoare: Școala Gimn.Dumitru Căpraru, comuna Grivița, jud. Galați, str. Bădălan, nr.10, tel./fax: 0236825568, email: scoalagrivitagl@yahoo.com