Administrator financiar


Scoala Gimnaziala Henter Karoly
Expiră azi


Anunt


1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: administrator financiar / contabil șef I., studii superioare, pe perioadă nedeterminată, 0,5 normă
– nivelul studiilor: studii superioare absolvite cu diploma de licență – studii economice în specializarea: Contabilitate
– vechimea în specialitatea studiilor: 3 ani;
– cunoștințe operare PC, programe de contabilitate,
3. Gradul/Treapta profesional/profesională: .-
4. Scopul principal al postului: efectuarea de lucruri necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor si sarcinilor specifice postului
5. Numărul de posturi: 1 post vacant, 0.5 normă, pe perioadă nedeterminată,
6. Durata timpului de lucru: 4 ore/zi

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor 17.08.2023,

– depunerea dosarului: 18.09.2023-29.09.2023 între orele 09.00-12.00 la sediul instituţiei;,
– afișarea rezultatelor selecției dosarelor: 29.09.2023, ora 13.00 la sediul instituţiei;
– contestarea rezultatelor selecției dosarelor: 29.09.2023 până la ora 15.00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor finale ale selecției dosarelor: 29.09.2023, ora 19.00 la sediul instituţiei;
– proba scrisă (test grila si scris) : 02.10.2023, ora 10.00-12,00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor probei scrise: 02.10.2023, ora 14.00 la sediul instituţiei;
– contestarea rezultatelor probei scrise: 02.10.2023, până la ora 15.00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la soluționarea contestațiilor probei scrise: 02.10.2023, ora 19.00 la sediul instituţiei;
– proba practică, în data de 03.10.2023, ora 10.00-11,00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor de la proba practică: 03.10.2023, ora 12.00 la sediul instituţiei;
– depunerea contestațiilor de la proba practica: 03.10.2023 până la ora 13.00 la sediul instituţiei;
– soluționarea contestațiilor de la proba practica: 03.10.2023 până la ora 19.00 la sediul instituţiei;
– proba de interviu, în data de 04.10.2023, începând cu ora 10.00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 12.00 la sediul instituţiei;
– depunerea contestațiilor probei de interviu: 04.10.2023 până la ora 13.00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor la solutionarea contestatiilor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 19.00 la sediul instituţiei;
– afișarea rezultatelor finale ale concursului: 04.10.2023, ora 20.00 la sediul instituţiei;
Datele de contact: Scoala Gimnaziala „Henter Károly”, cu sediul în Bodoc, str. Școlii , nr. 10., județul Covasna, tel/fax: 0267/353435, email: henterkaroly@gmail.com