administrator financiar


Scoala Gimnaziala Sat Rusanesti
Expiră azi


Anunt


Scoala Gimnaziala Sat Rusanesti cu sediul în Rusanesti, str. Principala nr. 1, judetul Valcea, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: administrator financiar, post vacant, pe perioadă nedeterminată.
3. Numărul de posturi: 1 post ½ normă
Dosarele de înscriere se depun la Sediu instituţie, tel: 0766632280, persoană de contact Ionescu Anca Iulia, email: scoalarusanesti@yahoo.com.
Termenul de depunere a dosarelor (minim 10 zile lucrătoare de la afişare): 29.09.2023, ora 15:00, la sediul instituţiei.
Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Nivelul studiilor: in domeniu
2. Vechime în specialitatea studiilor: 2
3. Alte condiții: vechimea in domeniu
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

Activitate Data Ora
data publicării anunțului 18 septembrie 2023
data limită de depunere a dosarelor 29 septembrie 2023 15.00
selectia dosarelor 2 octombrie 2023 11.00
afișarea selecției dosarelor 2 octombrie 2023 12.00
termen limita contestații ref la selectia dosarelor 3 octombrie 2023 12.00
afișarea rezultatelor la contestații 3 octombrie 2023 15.00
proba scrisă 9 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba scrisă 9 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba scrisă 10 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisa 10 octombrie 2023 15.00
interviul 11 octombrie 2023 09.00
afișarea rezultatelor la proba de interviu 11 octombrie 2023 13.00
termen limită contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 13.00
afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 12 octombrie 2023 14.00
afișarea REZULTAT FINAL 12 octombrie 2023 15.00
Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției.