Administrator financiar


Școala Gimnazială Nr. 1 Tămășeu, județul Bihor
Anuntul a expirat


Anunt


Administrator financiar, 0,25 post
Condiții specifice postului
1.studii superioare economice
2.vechime de cel puțin 15 ani în funcția de contabil
3.abilități de utilizare a bazei de date, dovedite prin documente
4. cunoațterea limbii maghiare vorbit,scris, citit se consideră avantaj
5.stdii referitoare la resurse umane,dovedit prin documente
Calendarul concursului
28.09.2023 , ora 13 -termenul limită de depunere a dosarelor
04.10.2023, ora 13 -proba scrisă
06.10.2023, ora 13- proba de interviu