administrator financiar


Școala Gimnazială ”alexei Mateevici” Movileni
Anuntul a expirat


Anunt


A.) Școala Gimnazială ,,Alexei Mateevici,, cu sediul în comuna Movileni, strada Eroilor. 545, județul Galați, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie
2. Denumirea postului: administrator financiar, post vacant, pe perioadă nedeterminată
3. Gradul/Treapta profesională/profesională: 1S
4. Scopul principal al postului: activitate financiar contabilă
5. Numărul de posturi: 0,5

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii de specialitate**: studii superioare în domeniul economic cu diplomă de licență, diploma de master constituie avantaj
2. Perfecționări (specializări): nu necesită
3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC (MS Office, Internet Explorer)
4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: cunoașterea unei limbi străine de circulație internațională – engleză/franceză (nivel minim/mediu)

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: comunicare, capacitatea de a lua decizii eficiente în spirit economic, rațional, legal, spirit de echipă, buna gestionare a timpului, adaptabilitate, ascultare activă, rezolvarea conflictelor, flexibilitate, interesul pentru dezvoltare continuă.
6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): nu necesită
7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): nu necesită
8. Vechime: în specialitatea postului- minim 1 an.
Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
• termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare): 21.09.2023, ora: 11:00, la sediul instituţiei;
• selecţia dosarelor: 25.09.2023, ora: 10.00, la sediul instituţiei;
• proba scrisă în data de 29.09.2023, ora 9.00, la sediul instituției;
• afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 29.09.2023, ora 12.00
• proba interviu în data de 02.10.2023, ora 9.00, la sediul instituției.
• afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 02.10.2023, ora 11.00
• afişarea rezultatelor finale: 03.10.2023, ora 10.00

Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 24 ore de la afișarea rezultatelor
– se pot depune contestaţii:
• la selecția dosarelor până în data de: 26.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei
• la proba scrisă până în data de: 29.09.2023, ora 12.30, la sediul instituţiei
• la proba de interviu până în data de: 02.04.2023, ora 11.30, la sediul instituţiei
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor:
• la selecția dosarelor în data de: 27.09.2023, ora 10.00, la sediul instituţiei
• la proba scrisă în data de: 29.09.2023, ora 13.00, la sediul instituţiei
• la proba de interviu în data de: 02.10.2023, ora 12.00, la sediul instituţiei

Informații suplimentare se pot obține la telefon – 0236 823 262/0767218717 și adresa de e-mail: scoala.movileni@yahoo.com,