administrator financiar


GRADINITA NR.272
Anuntul a expirat


Anunt


Administrator financiar – 1 post vacant
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– nivelul studiilor: Studii superioare de lungă durata cu diplomã de licenţã sau studii în sistem Bologna si master în domeniul ştiinţelor economice;
– vechimea minim 5 ani în specialitatea studiilor și minim 3 ani contabilitate bugetară, în unități de învățământ;
– experiența pe proiecte cu finanțare externă constituie un avantaj;
– certificat de atestare a cunoștințelor dobândie în domeniul Sistemului European de Conturi S.E.C.)conform Ordinului M.F.P.nr. 496/31.03.2014 – constituie un avantaj;
– cunoștințe achiziții publice, dovedite prin certificare : competențe IT ; operare PC ( MS Office, operare baze de date, navigare Internet) ForExe Bug, EDUSAL, ECOSOFT, SIIIR cu acte doveditoare
– abilități de relaționare și comunicare cu tot personalul școlii;
– abilitatea de a lucra în echipă;
– disponibilitate pentru îndeplinirea altor sarcini, decât cele trasate prin fișa postului.

Publicare anunț 06.09.2023
Depunere dosar 08.09 – 22.09.2023 ora 10.00
Verificarea și selecția dosarelor 22.09.2023 ora 12.00
Afișarea rezultatelor după selecția dosarelor 22.09.2023 ora 14.00
Depunerea contestațiilor privind selecția dosarelor 25.09.2023 ora 10.00-13.00
Afișarea rezultatelor selecției dosarelor după contestații 25.09.2023 ora 15.00
Proba scrisă 26.09.2023 ora 09.30-11.30
Afișarea rezultatelor probei scrise 26.09.2023 ora 14.30
Depunerea contestațiilor după proba scrisă 27.09.2023 ora 10.00-12.00
Afișarea rezultatelor după contestații la proba scrisă 27.09.2023 ora 15.30
Proba interviului 28.09.2023 ora 10.00-12.00
Afișarea rezultatelor la interviu și proba practică 28.09.2023 ora 15.00
Depunerea contestațiilor după interviu și proba practică 29.05.2023 ora 10.00-12.00
Afișarea rezultatelor după contestații la interviu 29.09.2023 ora 15.00
Afişarea rezultatelor finale 30.09.2023 ora 10.00

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare la sediul instituției angajatoare: GRADINITA NR.272, Bd. Timisoara nr.39, sector 6, Bucuresti, Tel.0311070199, e-mail: gradinita272@yahoo.com