Administrator financiar


Grădinița cu Program Normal Băleni
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Normal Băleni, cu sediul în comuan Băleni, str. 1 Decembrie nr. 1, jud. Dâmbovița, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și respectând prevederile O.U.G. nr. 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator financiar
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant,0,5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Grădinița cu Program Normal Băleni
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:
-Studii: superioare economice de lungă durată, studii universitare economice de licență
-Vechime în muncă și în specialitatea studiilor economice: minim 3 ani
-Cunoștințe operare pe calculator

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 12.09.2023
2. Depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa:
Grădinița cu Program Normal Băleni, cu sediul în comuan Băleni, str. 1 Decembrie nr. 1, jud. Dâmbovița 13.09.2023-26.09.2023, ora 15.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 28.09.2023, ora 12.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 29.09.2023, ora 16.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 02.10.2023, ora 14.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 16.00
7. Susţinerea probei scrise 05.10.2023, ora 09.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 05.10.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 06.10.2023, ora 12.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 06.10.2023, ora 16.00
11. Susţinerea interviului 09.10.2023, ora 09.00
12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 09.10.2023, ora 15.00
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 10.10.2023, ora 12.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 10.10.2023, ora 16.00
15. Afişarea rezultatului final al concursului 10.10.2023, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: gradinitabaleni.ro persoană de contact: Neaga Elena Liliana, funcția director, având numărul de telefon 0724613357.