administrator financiar


Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca
Anuntul a expirat


Anunt


În temeiul prevederilor H.G.nr.1336 din 28.10.2022 Universitatea Babeş-Bolyai organizează concurs pentru ocuparea a două posturi de administrator financiar, vacante pe perioadă determinată de 12 luni, la Serviciul Financiar.
Condiţii specifice de participare:
-studii superioare în domeniul economic (diplomă de licență);
-experiență în domeniul economic de minim 1 an;
-cunoașterea unei limbi de circulație internațională la nivel mediu;
-cunoştinţe de operare PC (Word, Excel).
Dosarul de concurs:
Pentru participarea la concurs persoanele interesate vor depune la Direcția Resurse Umane a Universității Babeș-Bolyai (Cluj-Napoca, Str. Ion I. C. Brătianu, nr.14) sau se vor transmite pe adresa de e-mail ioana.racoti@ubbcluj.ro, până la data de 22.09.2023, ora 16.00.
Selecţia dosarelor de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare va avea loc în termen de cel mult două zile lucrătoare de la încheierea perioadei de depunere a dosarelor. Rezultatele selecţiei dosarelor vor fi afişate în data de 27.09.2023.

Probele concursului:
1. Proba scrisă în cadrul căreia vor fi testate cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului va consta în redactarea unei lucrări. Proba scrisă se va desfăşura în data de 02.10.2023, ora 1000, la sediul Direcției Generale Administrative.
Rezultatele la proba scrisă vor fi afişate în data de 04.10.2023.
2. Interviul în cadrul căruia vor fi testate cunoștințele, abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor se va desfăşura în data de 09.10.2023, ora 1000 , la sediul Direcției Generale Administrative. Rezultatele la interviu vor fi afişate în data de 10.10.2023.
Rezultatul final al concursului se va afişa în data de 13.10.2023 la avizierul Direcţiei Generale Administrative şi pe pagina de internet a instituţiei, cu indicarea numărului de înregistrare al dosarului de concurs.
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la telefon 0756/140819 sau pe adresa de e-mail ioana.racoti@ubbcluj.ro (persoană de contact Ioana Racoţi).