administrator finaciar contabil studii superioare economice


Grădinița cu Program Prelungit ,,Palatul Fermecat” Reșița , județul Caraș-Severin
Anuntul a expirat


Anunt


administrator finaciar contabil studii superioare economice, numărul de posturi: 0.50 post.

Condiţii specifice de participare la concurs:
1. Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
2. Experiență profesională în domeniul contabilității justificată prin adeverință vechime
3. Cunoștințe de operare PC(MS Office,navigare internet,programe de contabilitate)
4. Cunoștințe privind cheltuielile și veniturile bugetare
5. Abilități, calități și aptitudini necesare: constituie un avantaj cunoștințe operare baze de date,edusal,forexebug
6. Cunoașterea teoretică a legislației în vigoare
7. Experiență în domeniul de specialitate

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:
– termenul de depunere a dosarelor ( 10 zile lucrătoare de la afişare):26.09.2023, ora 10:00, la sediul instituţiei;
– selecţia dosarelor: :27.09.2023, ora 10:00 , la sediul instituţiei

-proba scrisă în data de 04.10. 2023, ora 09:00, la sediul instituției;
– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 04.10.2023 ora 11:00
– proba interviu în data de 04.10.2023 , ora 13.00, la sediul instituției.
– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 04.10.2023, ora 14:00
– afişarea rezultatelor finale: 05.10.2023, ora 13:00
Termenele în care se pot depune contestaţii, respectiv afişarea rezultatelor contestaţiilor: 05.10.2023
– se pot depune contestaţii până în data de: 05.10.2023, ora 10:00 pentru proba scrisă și în data de 05.10.2023 ora 11:00 pentru proba de interviu , la sediul instituţiei.
– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor: 05.10.2023, ora 12:00, la sediul instituţiei.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare:Grădinița cu Program Prelungit ,,Palatul Fermecat” Reșița cu sediul în Reșița, strada Petru Maior nr.26 , județul Caraș-Severin