Administrator finaciar (contabil) – 0.5 normă


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9, Sighetu Marmației
Anuntul a expirat


Anunt


Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9, cu sediul în Sighetu Marmației, str. Gheorghe Șincai, Nr. 2 jud. Maramureș, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022, respectând prevederile OUG 34/2023, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Administrator finaciar (contabil)
NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant – 0.5 normă
NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție -personal didactic auxiliar
COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Gradinita cu P.P. Nr 9 Sighetu Marmației -Structura Creșa Piticot
DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 4 ore pe zi; 20 de ore pe săptămână
PERIOADA: nedeterminată

CONDIȚII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI
– Studii superioare economice absolvite cu diplomă de licență
– Vechime în specialitatea studiilor: 6 ani

Calendarul de desfășurare a concursului ce va fi organizat la sediul instituției:

1. Publicarea anunțului 08.09.2023
2. Data limită depunere dosarelor de participare la concurs la adresa: Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9, cu sediul în Sighetu Marmației, str. Gheorghe Șincai, Nr. 2 jud. Maramureș. 22.09.2023, ora 10.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 26.09.2023, ora 10.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 27.09.2023, ora 10.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 28.09.2023, ora 10.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.09.2023, ora 14.00
7. Susţinerea probei scrise 02.10.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 02.10.2023, ora 11.40
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 03..10.2023, ora 11.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 14.00
11. Susţinerea probei practice 02.10.2023, ora 12.00
12. Afişarea rezultatului probei practice 02.10.2023, ora 13.40
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei practice 03.10.2023, ora 11.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 14.00
15. Susţinerea interviului 02.10.2023, ora 14.00
16. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 02.10.2023, ora 15.40
17. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 03.10.2023, ora 11.00
18. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 03.10.2023, ora 14.00
19. Afişarea rezultatului final al concursului 03.10.2023, ora 15.00

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0741.198.553, și pe website: https://gradinitanr9sighet.ro , persoană de contact: Ec. GAMPE ANA, având funcția de ADMINISTRATOR PATRIMONIU.